τελος υποσελιδιού

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Πήγαινε κάτω

Λύθηκε τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από GAMSgr Την / Το Παρ Μαρ 18, 2016 7:53 am

θα ήθελα το τέλος του υποσελιδιού να είναι ίδιο με το δικό σας.
Κώδικας:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <ul>
                     <li>
<!-- END html_validation -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                  <ul>
                     <li>
                        <!-- BEGIN footer_link -->
                           <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                           {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                        <!-- END footer_link -->
                     </li>
                  </ul>
                  <!-- END switch_footer_links -->
               </div>
               <br />
               <p class="center">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
               </p>
            </div>
            {PROTECT_FOOTER}
         </div>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>

<div id="footer_utilities" class="clearfix clear">
            <a rel="nofollow" href="#top" id="backtotop" title="Go to top"><img src="http://i78.servimg.com/u/f78/18/32/50/20/top11.png" alt="" style="margin-top: 5px;"></a>
            
      
               <li>
                  <img src="http://i78.servimg.com/u/f78/18/32/50/20/feed11.png" alt="RSS Feed" id="rss_feed" class="clickable"><ul id="rss_menu" class="ipbmenu_content" style="position: absolute; z-index: 9999; top: -321px; left: 9px; display: none;"><li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/calendar/1-community-calendar/" title="Community Calendar" style="z-index: 10000;">Community Calendar</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/downloads/" title="Last 10 Submissions RSS Feed" style="z-index: 10000;">Last 10 Submissions RSS Feed</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/blog/" title="IPBFocus Demo Blogs RSS feed" style="z-index: 10000;">IPBFocus Demo Blogs RSS feed</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/gallery/" title="IP.Gallery Images RSS Feed" style="z-index: 10000;">IP.Gallery Images RSS Feed</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/1c1-articles/" title="Articles: Articles" style="z-index: 10000;">Articles: Articles</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/1c4-pages/" title="Articles: Pages" style="z-index: 10000;">Articles: Pages</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/1c5-miscellaneous/" title="Articles: Miscellaneous" style="z-index: 10000;">Articles: Miscellaneous</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/1c2-forum-integration/" title="Articles: Forum Integration" style="z-index: 10000;">Articles: Forum Integration</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/1c3-frontpage/" title="Articles: Frontpage" style="z-index: 10000;">Articles: Frontpage</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/1c6-databases/" title="Articles: Databases" style="z-index: 10000;">Articles: Databases</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/1c7-templates/" title="Articles: Templates" style="z-index: 10000;">Articles: Templates</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/1c8-media/" title="Articles: Media" style="z-index: 10000;">Articles: Media</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/2c9-new-features/" title="Media Demo: New Features" style="z-index: 10000;">Media Demo: New Features</a></li>
<li style="z-index: 10000;"><a href="http://www.ipbfocus.com/skindemo/index.php?/rss/ccs/2c10-other/" title="Media Demo: Other" style="z-index: 10000;">Media Demo: Other</a></li></ul>
               </li>
               
                  
                     <li>
                     <a rel="nofollow" id="new_skin" href="#" class="">Αλλαγή Θέματος</a>         
                        <ul id="new_skin_menucontent" class="ipbmenu_content with_checks" style="display: none; position: absolute; z-index: 9999;">
                           
                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="1" style="z-index: 10000;">IP.Board</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="2" style="z-index: 10000;">IP.Board Mobile</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="18" style="z-index: 10000;">Animate</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="4" style="z-index: 10000;">Baisik</a>
                              </li>
                           

                              <li class="selected" style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="13" style="z-index: 10000;">Carbon Blue</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="14" style="z-index: 10000;">Carbon Green</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="15" style="z-index: 10000;">Carbon Orange</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="16" style="z-index: 10000;">Carbon Red</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="6" style="z-index: 10000;">Chameleon</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="21" style="z-index: 10000;">Checkered</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="30" style="z-index: 10000;">Concise</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="43" style="z-index: 10000;">Dashboard</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="19" style="z-index: 10000;">Deflection</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="32" style="z-index: 10000;">Dimension</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="20" style="z-index: 10000;">Engraved</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="9" style="z-index: 10000;">Gravity Blue</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="8" style="z-index: 10000;">Gravity Green</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="34" style="z-index: 10000;">Gridlock</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="25" style="z-index: 10000;">Imperial</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="7" style="z-index: 10000;">Infinite</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="17" style="z-index: 10000;">Infinite Dark</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="22" style="z-index: 10000;">iSkin</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="26" style="z-index: 10000;">Marble</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="27" style="z-index: 10000;">Navia</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="41" style="z-index: 10000;">Ortem</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="10" style="z-index: 10000;">Overlay Apple</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="11" style="z-index: 10000;">Overlay Blueberry</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="12" style="z-index: 10000;">Overlay Cherry</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="40" style="z-index: 10000;">Shift</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="23" style="z-index: 10000;">Slate</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="24" style="z-index: 10000;">Slate (dark)</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="38" style="z-index: 10000;">Snapshot</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="28" style="z-index: 10000;">Spectrum</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="5" style="z-index: 10000;">Splat</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="37" style="z-index: 10000;">Subway</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="35" style="z-index: 10000;">Uniform</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="42" style="z-index: 10000;">Uptop</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="33" style="z-index: 10000;">Vanilla</a>
                              </li>
                           

                              <li style="z-index: 10000;">
                                 <a href="#" data-clicklaunch="changeSkin" data-skinid="39" style="z-index: 10000;">Villain</a>
                              </li>
                     
                                                                  </li>
                           
                        </ul>
                     </li>
         
                                          <li><a href="/contact">Επικοινωνία</a></li>
                                          <a href="/faq" title="Δείτε το κείμενο βοήθειας" rel="help" accesskey="6">Βοήθεια</a>
               </li>            
            </ul>
         </div></div>
</html>
 <style>
  #rss_menu{background-color:#f78e30;border:0}#rss_menu
li{border:0;border-bottom:1px solid #fbb969}#rss_menu li:last-of-type{border-bottom:0}#rss_menu
a{color:#fff;text-shadow:#dc7214 0px -1px 0px;padding:5px
8px;background:url("http://www.ipbfocus.com/skindemo/public/style_images/carbonb34x/highlight_faint.png") repeat-x 0 -1px}#rss_menu a:hover{background:#f89f37 url("http://www.ipbfocus.com/skindemo/public/style_images/carbonb34x/highlight_faint.png") repeat-x 0 -1px;color:#fff}
  .clickable {
cursor: pointer;
}
  #rss_feed {
margin-top: -1px;
}
  img, .input_check, .input_radio {
vertical-align: middle;
}
  img {
border: 0;
}
  .ipbmenu_content {
white-space: nowrap;
}
  .ipbmenu_content, .ipb_autocomplete {
min-width: 85px;
z-index: 2000;
}
  .ipbmenu_content, .ipb_autocomplete {
background: #1a1a1a;
border: 1px solid #393939;
-webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 5px;
box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 5px;
}ul, menu, dir {
display: block;
list-style-type: disc;
-webkit-margin-before: 1em;
-webkit-margin-after: 1em;
-webkit-margin-start: 0px;
-webkit-margin-end: 0px;
-webkit-padding-start: 40px;
}ul ul, ol ul {
list-style-type: circle;
}
  ol ul, ul ol, ul ul, ol ol {
-webkit-margin-before: 0px;
-webkit-margin-after: 0px;
}.ipbmenu_content li, .ipb_autocomplete li {
border-top: 1px solid #252525;
border-bottom: 1px solid #111;
background: url('http://www.ipbfocus.com/skindemo/public/style_images/carbonb34x/highlight_reallyfaint.png') repeat-x 0 -1px;
}
  .ipbmenu_content li:first-child {
padding-top: 0px;
}
 
  #footer_utilities {
    margin: 0px auto;
    min-width: 750px;
    max-width: 1170px;
}
  #footer_utilities {
    background: none repeat scroll 0% 0% #191919;
    border-right: 1px solid #2B2B2B;
    border-width: 1px;
    border-style: solid;
    border-color: #313131 #2B2B2B #2B2B2B;
    -moz-border-top-colors: none;
    -moz-border-right-colors: none;
    -moz-border-bottom-colors: none;
    -moz-border-left-colors: none;
    border-image: none;
    box-shadow: 0px 0px 12px rgba(0, 0, 0, 0.6);
    margin: 0px auto;
}
 
  </style>
  <style>
#footer_utilities,#footer_utilities a{color:#fff}
#backtotop:hover{background:url("http://i56.servimg.com/u/f56/17/97/98/69/highli12.png") repeat;background:rgba(0,0,0,0.6);color:#fff}
#footer_utilities .ipsList_inline>li>a{margin-right:0px;padding:4px 10px;display:inline-block}
#footer_utilities{padding:0px 8px;position:relative;margin:0 auto 10px;min-height:43px;}
#backtotop,#bottomScroll{line-height:20px;text-align:center}
#backtotop,#bottomScroll{width:24px;height:24px;line-height:20px;left:50%;top:50%;margin-left:-12px;margin-top:-12px;position:absolute;display:inline-block;background:url("http://i56.servimg.com/u/f56/17/97/98/69/highli12.png") repeat;background:rgba(0,0,0,0.3);-webkit-box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.7) 0px 1px 3px;-moz-box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.7) 0px 1px 3px;box-shadow:inset rgba(0,0,0,0.7) 0px 1px 3px;text-align:center;-moz-border-radius:16px;-webkit-border-radius:16px;border-radius:16px;outline:0}.skin_link,.skin_link a{color:#fff !important}
#copyright{text-align:right;line-height:22px;float:right}
    #footer_utilities .ipsList_inline{margin-top:10px;clear:left;float:left}
</style>

                                © Copyright 2015-2016,Πνευματικά δικαιώματα κατοχυρομένα best-gaming.forumgreek.com .
<!-- Start: Copyright 2016 IPnoid.com Service Code (115948-03132016)- DO NOT MODIFY //-->
<div style="line-height:16px;text-align:center;"><script type="text/javascript" src="http://www.ipnoid.com/tracker/lgUrl.php?stlVar2=1217&rgtype=4684NR-IPIB&pidnVar2=20192&prtVar2=3&scvVar2=12"></script><noscript><a title="hidden visitor counter" href="http://www.ipnoid.com/"><img src="http://www.ipnoid.com/tracker/1217/4684NR-IPIB/20192/3/12/ans/" alt="hidden visitor counter" style="border:0px;"></a></noscript></div>
<!-- End: IPnoid.com Service Code //-->
avatar

GAMSgr
Eνεργό Μέλος

Άντρας
Ηλικία : 28
Τόπος : Athens
Δημοσιεύσεις : 846

GAMSgr ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από Van-Helsing Την / Το Παρ Μαρ 18, 2016 2:31 pm

Καλησπέρα ο κώδικας αυτός δεν μπορεί να δωθεί ειναι δεσμευμένος από την εταιρία.

avatar

Van-Helsing
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Ηλικία : 43
Δημοσιεύσεις : 1984

Van-Helsing ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από GAMSgr Την / Το Παρ Μαρ 18, 2016 2:35 pm

μα το ειχε και μελος σας
avatar

GAMSgr
Eνεργό Μέλος

Άντρας
Ηλικία : 28
Τόπος : Athens
Δημοσιεύσεις : 846

GAMSgr ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από Van-Helsing Την / Το Παρ Μαρ 18, 2016 3:09 pm

Το ίδιο υποσέλιδο όχι, διαφορετικό ή παρόμοιο υποσέλιδο ναι μπορεί να έχει και προφανώς το έφτιαξε μόνος του.

avatar

Van-Helsing
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Ηλικία : 43
Δημοσιεύσεις : 1984

Van-Helsing ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από GAMSgr Την / Το Παρ Μαρ 18, 2016 3:10 pm

@Van-Helsing έγραψε:Το ίδιο υποσέλιδο όχι, διαφορετικό ή παρόμοιο υποσέλιδο ναι μπορεί να έχει και προφανώς το έφτιαξε μόνος του.
δεν γινετε να φτιαχτει καποιος κωδικας και για το δικο μου και γενικα για τα μελοι;
avatar

GAMSgr
Eνεργό Μέλος

Άντρας
Ηλικία : 28
Τόπος : Athens
Δημοσιεύσεις : 846

GAMSgr ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από Van-Helsing Την / Το Παρ Μαρ 18, 2016 11:23 pm

Δεν έχουμε φτιάξει κάποιο οδηγό για υποσέλιδο και αυτό γιατί εξαρτάται απο την έκδοση του κάθε φόρουμ και τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει κάποιο μέλος στα πρότυπα του. Οπότε κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αιτήματος κάποιου μέλους. Επίσης θα πρέπει να αποφασίσεις τι επιλογές θέλεις να έχει η κάθε στήλη και να τις γράψεις εδώ ώστε να μπορέσουμε να σου φτιάξουμε τον κώδικα και να είναι συγκεκριμένο το αίτημα σου.

avatar

Van-Helsing
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Ηλικία : 43
Δημοσιεύσεις : 1984

Van-Helsing ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από GAMSgr Την / Το Σαβ Μαρ 19, 2016 8:49 am

ωραια οι κατηγορίες ειναι:
Best Gaming                            Ακολουθήστε μας      Υποστήριξη         Επιπρόσθετες πλητοφορίες

Λίστα Μελών Προσωπικού            Facebook               Βοήθεια           Δωρεάν Φόρουμς
Λίστα Τεχνικών                          Twitter            Σελίδα Υποστήριξης   © PunBB
Γενικοί Κανόνες Φόρουμ                Google+                                        Δωρεάν φόρουμ υποστήριξης
Αναφορά Κατάχρησεις                                                                      Δωρεά
Πίνακας Διαχείρισης
                      
© Copyright 2015-2016,Πνευματικά δικαιώματα κατοχυρομένα best-gaming.forumgreek.com .
[*]
Αυτά ειναι όλα,ευχαριστω
[*]Υπενθύμιση
avatar

GAMSgr
Eνεργό Μέλος

Άντρας
Ηλικία : 28
Τόπος : Athens
Δημοσιεύσεις : 846

GAMSgr ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Πεμ Μαρ 24, 2016 6:21 pm

Kαλησπέρα @GAMSgr,

Πήγαινε στα πρότυπά σου, στην Γενική Διαχείριση και ακολούθως στο overall_footer_end και αναζήτησε το
Κώδικας:
{PROTECT_FOOTER}
και πριν από αυτό πρέπει να υπάρχει ένα
Κώδικας:
</div>
. Πρίν από αυτό βάλε το εξής:
Κώδικας:
<div class="bestGamingFooter" style="width: 100%;background: #262626;position: relative;padding: 5px;margin-left: -5px;border-radius: 0px 0px 5px 5px;font-size: 12px;margin-top: 10px;margin-bottom: -10px;line-height:1.2;"> <br />
                                    <table style="width:100%"><tr>
                                      <td style="width:25%"><span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:14px;">Best Gaming</span></td>
                                      <td style="width:25%"><span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:14px;">Ακολουθήστε μας</span></td>
                                      <td style="width:25%"> <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:14px;">Υποστήριξη</span></td>
                                      <td style="width:25%"><span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:14px;">Επιπρόσθετες πληροφορίες</span></td>
                                      </tr>
                                      <tr>
                                        <td style="width:25%">
                                        <ul style="list-style:none">
                                          <li>
                                            <a href="/g2-group">Λίστα Μελών Προσωπικού</a>
                                          </li>
                                          <li>
                                            <a href="/g9-group">Λίστα Τεχνικώv</a>
                                          </li>
                                          <li>
                                            <a href="/t96-topic">Γενικοί Κανόνες Φόρουμ</a>
                                          </li>
                                        </ul>
                                      </td>
                                      <td style="width:25%">
                                        
                                        <ul style="list-style:none">
                                          <li>
                                            <img src="https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/social-18/512/Facebook-2-20.png" style="width:16px;margin-bottom:-3px"/>
                                            <a href="https://www.facebook.com/The-Best-Gaming-Community-247471332257950/" target="_blank">Facebook</a><br />
                                          </li>
                                          <li>
                                            <img src="https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/social-18/512/Twitter-2-20.png"  style="width:16px;margin-bottom:-3px"/>
                                            <a href="https://twitter.com/Thebestgaming5" target="_blank">Twitter</a><br />
                                          </li>
                                          <li>
                                            <img src="https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/social-18/512/Google_plus-20.png"  style="width:16px;margin-bottom:-3px"/>
                                            <a href="https://plus.google.com/b/112809411228640009561/112809411228640009561" target="_blank">Google</a><br />
                                          </li>
                                        </ul>
                                      </td>
                                      <td style="width:25%">
                                      
                                        <ul style="list-style:none">
                                          <li>
                                            <a href="http://best-gaming.forumgreek.com/faq">Βοήθεια</a>
                                          </li>
                                          <li>
                                            <a href="http://the-best-gaming-support.webnode.gr/">Σελίδα Υποστήριξης</a>
                                          </li>
                                        </ul>
                                      </td>
                                      <td style="width:25%">
                                        
                                        <ul style="list-style:none">
                                          <li>
                                            <a href="http://www.forumgreek.com/free-forums" target="_blank">Δωρεάν Φόρουμς</a>
                                          </li>
                                          <li>
                                            ©️ <a href="http://www.forumgreek.com/punbb" target="_blank">PunBB</a>
                                          </li>
                                          <li>
                                            <a href="http://helpgr.forumgreek.com/forum" target="_blank">Δωρεάν φόρουμ υποστήριξης</a>
                                          </li>
                                          <li>
                                            <a href="http://best-gaming.forumgreek.com/buy-credits" target="_blank">Δωρεά</a>
                                          </li>
                                          <li>
                                            <a href="http://best-gaming.forumgreek.com/abuse?page=%2F&report=1" target="_blank">Αναφορά Κατάχρησης</a>
                                          </li>
                                        </ul>
                                      </td>
                                      </tr></table><br /><br />
                                    <center><span style="font-size:10px;font-weight:bold;text-align:center;">©️ Copyright 2015-2016,Πνευματικά δικαιώματα κατοχυρομένα best-gaming.forumgreek.com .</span></center>
                                    <br /></div>
Mε αυτό τον κώδικα θα αποκτήσεις κάτι τέτοιο
Aποθηκεύεις το πρότυπο και το δημοσιεύσεις πατώντας τον add


Έχει επεξεργασθεί από τον/την Luffy στις Κυρ Ιουλ 24, 2016 1:27 am, 1 φοράavatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από GAMSgr Την / Το Πεμ Μαρ 24, 2016 6:34 pm
και το πινακας διαχειρισης απο πανω 
πως σβήνω αυτά; ευχαριστω για ολα
avatar

GAMSgr
Eνεργό Μέλος

Άντρας
Ηλικία : 28
Τόπος : Athens
Δημοσιεύσεις : 846

GAMSgr ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: τελος υποσελιδιού

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Σαβ Μαρ 26, 2016 2:34 pm

@GAMSgr

Παρακαλώ μην κάνετε διπλά θέματα με ίδιο θέμα. Εφόσον η ερώτησή σας αφορά κάτι που είναι ήδη ανοιχτό και εκκρεμεί περιμένετε υπομονετικά μέχρι κάποιος να σας απαντήσει.
https://helpgr.forumgreek.com/t1003-topic#6887


To θέμα λύθηκε, κλειδώθηκε και αρχειοθετήθηκε.avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης