αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Πήγαινε κάτω

Λύθηκε αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Σαβ Ιαν 09, 2016 6:53 pm

πως γινεται τα στοιχεία quote,edit κτλ απο κατω δεξια να εμφανίζονται πάνω δεξία ..invision 

avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Σαβ Ιαν 09, 2016 7:12 pm

@Skouliki μπορείς να μας στείλεις εδώ το πρότυπο viewtopic_body σε παρακαλώ;avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Σαβ Ιαν 09, 2016 7:24 pm

Κώδικας:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function() {
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }
   
   return false;
};

//]]>
</script>

<ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
   <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
   {NAV_CAT_DESC}
</ul>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
   {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
   <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <li class="post-icon"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <li class="post-icon">
         <div id="fb-root"></div>
         <script>(function(d, s, id) {
           var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
           if (d.getElementById(id)) return;
           js = d.createElement(s); js.id = id;
           js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
           fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
         }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>   
         <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
      </li>   
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
      
      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
      <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </li>
      <!-- END switch_twitter_btn -->
   </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<div class="borderwrap">
   <div class="maintitle floated">
      <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
      <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
         <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
         <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
         <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
         //]]>
         </script>
         <!-- END switch_plus_menu -->
      </div>
   </div>
   {POLL_DISPLAY}

   <!-- BEGIN postrow -->
   
   <!-- BEGIN hidden -->
   <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
   <!-- END hidden -->
   
   <!-- BEGIN first_post_br -->
</div>
<hr id="first-post-br" />
<div class="borderwrap">
   <!-- END first_post_br -->
   
   <!-- BEGIN displayed -->
   <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
      <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
         <div class="postbody clearfix">
            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

               <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                     <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                  </div>
                  <!-- BEGIN user_logged_in -->
                  <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                     <div class="avatar">
                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                     </div>
                     <ul>
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} </li>
                        <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_pm -->
                        <!-- BEGIN switch_user_email -->
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_email -->
                        <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                        <li class="popupmenu-item">
                           <!-- BEGIN contact_field -->
                           {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT} 
                           <!-- END contact_field --> 
                        </li>
                        <!-- END switch_contact_row -->
                        <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                        <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_posts -->
                     </ul>
                  </div>
                  <!-- END user_logged_in -->
               </div>

               <dl class="postprofile-details postdetails">
                  <dt>
                     {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                     {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                  </dt>
                  <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                  <dd><br /></dd>
                  <dd>
                     <!-- BEGIN profile_field -->
                     {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                     <!-- END profile_field -->
                     {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                  </dd>
               </dl>
            </div>

         <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <ul class="post-info">
               <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
               <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
            </ul>
                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
            <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" /> {L_TOPIC_BY} {postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
         </div>

         <div class="post-entry">
            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
            <div class="vote gensmall">
               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
               <!-- END switch_vote -->

               <!-- BEGIN switch_bar -->
               <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->

                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_minus -->
               </div>
               <!-- END switch_bar -->

               <!-- BEGIN switch_no_bar -->
               <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
               <!-- END switch_no_bar -->

               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
               <!-- END switch_vote -->
            </div>
            <!-- END switch_vote_active -->
            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

            <!-- BEGIN switch_attachments -->
            <dl class="attachbox">
               <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
               <dd>
                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                  <dl class="file">
                     <dt>
                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_dl_att -->

                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                     </dt>

                     <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                     <dd>
                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                     </dd>
                     <!-- END switch_no_comment -->

                     <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                     <dd>
                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                     </dd>
                     <!-- END switch_no_dl_att -->

                     <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_post_attachments -->
               </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_attachments -->
            <div class="clear"></div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
         </div>


         <!-- BEGIN switch_signature -->
         <br />
         <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
         <!-- END switch_signature -->

      </div>

   </div>

      <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
         <ul class="misc-icons">
            <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
            <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
         </ul>
         <ul class="posting-icons">
            <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
         </ul>
      </div>
   </div> <!-- closing tag post -->
   <!-- END displayed -->
   <!-- END postrow -->
   <div class="topic-footer clearfix">
      <!-- BEGIN minisearch -->
      <div class="search-footer-box">
         <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
            <fieldset>
               <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                <input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
               <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
               <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
               <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
            </fieldset>
         </form>
      </div>
      <!-- END minisearch -->
      <div class="next-prev">
         « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<br />
<div class="borderwrap">
   <div class="bar clearfix">
      <div class="left rtl-inversion-left">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

         <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

         {S_TOPIC_ADMIN}
      </div>
      <div class="right rtl-inversion-right">
         {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
      </div>
   </div>
</div>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
   {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
   <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <li class="post-icon">
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <li class="post-icon">
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
   </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="row2">
   <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
      <div class="maintitle floated">
         <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
         <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
         </div>
      </div>
   </div>
   <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
      <div class="maintitle floated">
         <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
         <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
         </div>
      </div>
      <div>
         <!-- BEGIN link -->
         »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </div>
   </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="row1" id="forum_rules">
   <div class="maintitle">
      <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
   </div>
   <table>
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules post-entry">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br />
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
        <script type="text/javascript">var switchTo5x=true;</script>
        <script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/button/buttons.js"></script>
        <script type="text/javascript">stLight.options({publisher: "357921a1-f924-4a65-a608-c51474ede8e0", doNotHash: true, doNotCopy: false, hashAddressBar: false});</script>
        <span class='st_sharethis'></span>
        <span class='st_facebook'></span>
        <span class='st_twitter'></span>
        <span class='st_linkedin'></span>
        <span class='st_pinterest'></span>
        <span class='st_email'></span>
        <style>
          .stButton {
            position: relative;
            z-index: 1;
            text-decoration: none;
            color: #000;
            display: inline-block;
            cursor: pointer;
            margin-right: 3px;
            margin-left: 3px;
            font-size: 11px;
            line-height: 16px;
            margin-top: 40px;
        }
        </style>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

οκ
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Σαβ Ιαν 09, 2016 11:44 pm

Δοκίμασε να αντικαταστήσεις το πρότυπό σου με αυτό να δούμε αν δουλέψει:
Κώδικας:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function() {
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
        {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
        });
        }
    }
    catch(e) { }
   
  return false;
};

//]]>
</script>

<ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
  <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
  {NAV_CAT_DESC}
</ul>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
  {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
  <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <li class="post-icon">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) return;
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 
        <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
      </li> 
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
     
      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
      <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </li>
      <!-- END switch_twitter_btn -->
  </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<div class="borderwrap">
  <div class="maintitle floated">
      <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
      <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_plus_menu -->
      </div>
  </div>
  {POLL_DISPLAY}

  <!-- BEGIN postrow -->
 
  <!-- BEGIN hidden -->
  <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
  <!-- END hidden -->
 
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</div>
<hr id="first-post-br" />
<div class="borderwrap">
  <!-- END first_post_br -->
 
  <!-- BEGIN displayed -->
  <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
      <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
        <div class="postbody clearfix">
            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

              <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                    <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                  </div>
                  <!-- BEGIN user_logged_in -->
                  <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                    <div class="avatar">
                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                    </div>
                    <ul>
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} </li>
                        <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_pm -->
                        <!-- BEGIN switch_user_email -->
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_email -->
                        <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                        <li class="popupmenu-item">
                          <!-- BEGIN contact_field -->
                          {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}
                          <!-- END contact_field -->
                        </li>
                        <!-- END switch_contact_row -->
                        <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                        <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_posts -->
                    </ul>
                  </div>
                  <!-- END user_logged_in -->
              </div>

              <dl class="postprofile-details postdetails">
                  <dt>
                    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                    {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                  </dt>
                  <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                  <dd><br /></dd>
                  <dd>
                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                    <!-- END profile_field -->
                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                  </dd>
              </dl>
            </div>

        <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <ul class="post-info">
              <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
              <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
            </ul>
            <ul class="posting-icons">
            <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
        </ul>
      </div>
                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
            <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" /> {L_TOPIC_BY} {postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
        </div>

        <div class="post-entry">
            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
            <div class="vote gensmall">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
              <!-- END switch_vote -->

              <!-- BEGIN switch_bar -->
              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->

                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_minus -->
              </div>
              <!-- END switch_bar -->

              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
              <!-- END switch_no_bar -->

              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
              <!-- END switch_vote -->
            </div>
            <!-- END switch_vote_active -->
            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

            <!-- BEGIN switch_attachments -->
            <dl class="attachbox">
              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
              <dd>
                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                  <dl class="file">
                    <dt>
                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_dl_att -->

                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                    </dt>

                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                    <dd>
                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                    </dd>
                    <!-- END switch_no_comment -->

                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                    <dd>
                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                    </dd>
                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_post_attachments -->
              </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_attachments -->
            <div class="clear"></div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
        </div>


        <!-- BEGIN switch_signature -->
        <br />
        <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
        <!-- END switch_signature -->

      </div>

  </div>

   
  </div> <!-- closing tag post -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- END postrow -->
  <div class="topic-footer clearfix">
      <!-- BEGIN minisearch -->
      <div class="search-footer-box">
        <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
            <fieldset>
              <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                <input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
              <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
              <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
              <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
            </fieldset>
        </form>
      </div>
      <!-- END minisearch -->
      <div class="next-prev">
        « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
      </div>
  </div>
</div>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<br />
<div class="borderwrap">
  <div class="bar clearfix">
      <div class="left rtl-inversion-left">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

        {S_TOPIC_ADMIN}
      </div>
      <div class="right rtl-inversion-right">
        {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
      </div>
  </div>
</div>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
  {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
  <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <li class="post-icon">
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <li class="post-icon">
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
  </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="row2">
  <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
      <div class="maintitle floated">
        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
        <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
        </div>
      </div>
  </div>
  <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
      <div class="maintitle floated">
        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
        <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
        </div>
      </div>
      <div>
        <!-- BEGIN link -->
        »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
      </div>
  </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="row1" id="forum_rules">
  <div class="maintitle">
      <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
  </div>
  <table>
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules post-entry">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br />
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
        <script type="text/javascript">var switchTo5x=true;</script>
        <script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/button/buttons.js"></script>
        <script type="text/javascript">stLight.options({publisher: "357921a1-f924-4a65-a608-c51474ede8e0", doNotHash: true, doNotCopy: false, hashAddressBar: false});</script>
        <span class='st_sharethis'></span>
        <span class='st_facebook'></span>
        <span class='st_twitter'></span>
        <span class='st_linkedin'></span>
        <span class='st_pinterest'></span>
        <span class='st_email'></span>
        <style>
          .stButton {
            position: relative;
            z-index: 1;
            text-decoration: none;
            color: #000;
            display: inline-block;
            cursor: pointer;
            margin-right: 3px;
            margin-left: 3px;
            font-size: 11px;
            line-height: 16px;
            margin-top: 40px;
        }
        </style>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Κυρ Ιαν 10, 2016 1:43 am

δεν αλλαξε ακόμα κατω δεξιά
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Κυρ Ιαν 10, 2016 4:26 pm

Πάτησες τον πράσινο σταυρό για να δημοσιεύσεις το πρότυπο;avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Κυρ Ιαν 10, 2016 4:30 pm

τωρα ναι (σορυ) αλλα βγήκε έτσι 
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Κυρ Ιαν 10, 2016 4:36 pm

επίσης ερώτηση καθε φορα που βάζω κάτι στους κώδικες το Χ αναιρεί το τελευταίο που προσθέσαμε ή επαναφέρει το body στην αρχική μορφή ?edit : και το κείμενο στο καθε παραθυρο του χρήστη έχει κατέβει πολύ κατω επίσης
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.
  • 0

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Nemo Την / Το Κυρ Ιαν 10, 2016 5:50 pm

Παρακαλώ μην κάνετε διπλές δημοσιεύσεις. Τα θέματά σας πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τουλάχιστον κατά 24 ώρες προτού δημοσιεύσετε κάτι άλλο. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Edit αντί αυτού.
avatar

Nemo
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Άντρας
Τόπος : Αθήνα, Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 1206

Nemo ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Κυρ Ιαν 10, 2016 10:39 pm

Οκ πρόσθεσε αυτό στο CSS σου:
Κώδικας:
ul.posting-icons li {display:inline-block!important;float:right!important}avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 12:32 am

εφτιαξε @luffy αλλα παραμένει τώρα το εξής όλο το κείμενο του μηνυματος έχει κατέβει εντελώς κάτω δες φωτο 


λές να το γυρίσω πάλι στην παλιά θέση αν είναι να παιδευόμαστε ?
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 12:52 am

Δοκίμασε να αντικαταστήσεις το πρότυπό σου με αυτό:
Κώδικας:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function() {
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
        {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
        });
        }
    }
    catch(e) { }
   
  return false;
};

//]]>
</script>

<ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
  <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
  {NAV_CAT_DESC}
</ul>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
  {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
  <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <li class="post-icon">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) return;
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 
        <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
      </li> 
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
     
      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
      <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </li>
      <!-- END switch_twitter_btn -->
  </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<div class="borderwrap">
  <div class="maintitle floated">
      <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
      <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_plus_menu -->
      </div>
  </div>
  {POLL_DISPLAY}

  <!-- BEGIN postrow -->
 
  <!-- BEGIN hidden -->
  <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
  <!-- END hidden -->
 
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</div>
<hr id="first-post-br" />
<div class="borderwrap">
  <!-- END first_post_br -->
 
  <!-- BEGIN displayed -->
  <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
      <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
        <div class="postbody clearfix">
            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

              <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                    <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                  </div>
                  <!-- BEGIN user_logged_in -->
                  <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                    <div class="avatar">
                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                    </div>
                    <ul>
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} </li>
                        <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_pm -->
                        <!-- BEGIN switch_user_email -->
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_email -->
                        <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                        <li class="popupmenu-item">
                          <!-- BEGIN contact_field -->
                          {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}
                          <!-- END contact_field -->
                        </li>
                        <!-- END switch_contact_row -->
                        <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                        <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_posts -->
                    </ul>
                  </div>
                  <!-- END user_logged_in -->
              </div>

              <dl class="postprofile-details postdetails">
                  <dt>
                    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                    {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                  </dt>
                  <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                  <dd><br /></dd>
                  <dd>
                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                    <!-- END profile_field -->
                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                  </dd>
              </dl>
            </div>

        <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <ul class="post-info">
              <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
              <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
              <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
            </ul>
                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
            <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" /> {L_TOPIC_BY} {postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
        </div>

        <div class="post-entry">
            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
            <div class="vote gensmall">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
              <!-- END switch_vote -->

              <!-- BEGIN switch_bar -->
              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->

                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_minus -->
              </div>
              <!-- END switch_bar -->

              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
              <!-- END switch_no_bar -->

              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
              <!-- END switch_vote -->
            </div>
            <!-- END switch_vote_active -->
            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

            <!-- BEGIN switch_attachments -->
            <dl class="attachbox">
              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
              <dd>
                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                  <dl class="file">
                    <dt>
                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_dl_att -->

                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                    </dt>

                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                    <dd>
                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                    </dd>
                    <!-- END switch_no_comment -->

                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                    <dd>
                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                    </dd>
                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_post_attachments -->
              </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_attachments -->
            <div class="clear"></div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
        </div>


        <!-- BEGIN switch_signature -->
        <br />
        <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
        <!-- END switch_signature -->

      </div>

  </div>

      <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
        <ul class="misc-icons">
            <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
            <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
        </ul>
       
      </div>
  </div> <!-- closing tag post -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- END postrow -->
  <div class="topic-footer clearfix">
      <!-- BEGIN minisearch -->
      <div class="search-footer-box">
        <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
            <fieldset>
              <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                <input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
              <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
              <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
              <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
            </fieldset>
        </form>
      </div>
      <!-- END minisearch -->
      <div class="next-prev">
        « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
      </div>
  </div>
</div>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<br />
<div class="borderwrap">
  <div class="bar clearfix">
      <div class="left rtl-inversion-left">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

        {S_TOPIC_ADMIN}
      </div>
      <div class="right rtl-inversion-right">
        {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
      </div>
  </div>
</div>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
  {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
  <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <li class="post-icon">
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <li class="post-icon">
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
  </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="row2">
  <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
      <div class="maintitle floated">
        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
        <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
        </div>
      </div>
  </div>
  <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
      <div class="maintitle floated">
        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
        <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
        </div>
      </div>
      <div>
        <!-- BEGIN link -->
        »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
      </div>
  </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="row1" id="forum_rules">
  <div class="maintitle">
      <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
  </div>
  <table>
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules post-entry">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br />
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
        <script type="text/javascript">var switchTo5x=true;</script>
        <script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/button/buttons.js"></script>
        <script type="text/javascript">stLight.options({publisher: "357921a1-f924-4a65-a608-c51474ede8e0", doNotHash: true, doNotCopy: false, hashAddressBar: false});</script>
        <span class='st_sharethis'></span>
        <span class='st_facebook'></span>
        <span class='st_twitter'></span>
        <span class='st_linkedin'></span>
        <span class='st_pinterest'></span>
        <span class='st_email'></span>
        <style>
          .stButton {
            position: relative;
            z-index: 1;
            text-decoration: none;
            color: #000;
            display: inline-block;
            cursor: pointer;
            margin-right: 3px;
            margin-left: 3px;
            font-size: 11px;
            line-height: 16px;
            margin-top: 40px;
        }
        </style>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
και μετά addavatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 12:57 am

εφτιαξαν αλλά έφυγε το σύστημα like
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 1:04 am

Μπορείς να επαναφέρεις το πρότυπο όπως ήταν να κοιτάξω κάτι σε παρακαλώ;
Κι αν μπορείς στείλε μου τον οδηγό που πρόσθεσες για το σύστημα Like. Ευχαριστώ.avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 1:12 am

@Luffy έγραψε:Μπορείς να επαναφέρεις το πρότυπο όπως ήταν να κοιτάξω κάτι σε παρακαλώ;
Κι αν μπορείς στείλε μου τον οδηγό που πρόσθεσες για το σύστημα Like. Ευχαριστώ.
ok

Κώδικας:
$(function() {
  // General Configuration of the plugin
  var config = {
    position_left : true, // true for left || false for right
    negative_vote : true, // true for negative votes || false for positive only
    vote_bar : true, // display a small bar under the vote buttons
 
    // button config
    icon_plus : '<img src="http://i18.servimg.com/u/f18/18/21/41/30/plus10.png" alt="+"/>',
    icon_minus : '<img src="http://i18.servimg.com/u/f18/18/21/41/30/minus10.png" alt="-"/>',
      // language config
    title_plus : 'Like %{USERNAME}\'s post',
    title_minus : 'Dislike %{USERNAME}\'s post',
 
    title_like_singular : '%{VOTES} person likes %{USERNAME}\'s post',
    title_like_plural : '%{VOTES} people like %{USERNAME}\'s post',
 
    title_dislike_singular : '%{VOTES} person dislikes %{USERNAME}\'s post',
    title_dislike_plural : '%{VOTES} people dislike %{USERNAME}\'s post',
 
    title_vote_bar : '%{VOTES} people liked %{USERNAME}\'s post %{PERCENT}'
  },
   
   
  // function bound to the onclick handler of the vote buttons
  submit_vote = function() {
    var next = this.nextSibling, // the counter next to the vote button that was clicked
        box = this.parentNode,
        bar = box.getElementsByTagName('DIV'),
        vote = box.getElementsByTagName('A'),
        mode = /eval=plus/.test(this.href) ? 1 : 0,
        i = 0, j = vote.length, pos, neg, percent;
 
    // submit the vote asynchronously
    $.get(this.href, function() {
      next.innerHTML = +next.innerHTML + 1; // add to the vote count
      next.title = next.title.replace(/(\d+)/, function(M, $1) { return +$1 + 1 });
   
      pos = +vote[0].nextSibling.innerHTML;
      neg = vote[1] ? +vote[1].nextSibling.innerHTML : 0;
      percent = pos == 0 ? '0%' : pos == neg ? '50%' : Math.round(pos / (pos + neg) * 100) + '%';
   
      if (bar[0]) {
        bar[0].style.display = '';
        bar[0].firstChild.style.width = percent;
        box.title = box.title.replace(/\d+\/\d+/, pos + '/' + ( pos + neg )).replace(/\(\d+%\)/, '(' + percent + ')');
      }
    });
 
    // revoke voting capabilities on the post once the vote is cast
    for (; i < j; i++) {
      vote[i].href = '#';
      vote[i].className = vote[i].className.replace(/fa_vote/, 'fa_voted');
      vote[i].onclick = function() { return false };
    }
 
    return false;
  },
   
  vote = $('.vote'), i = 0, j = vote.length,
  version = $('.bodylinewidth')[0] ? 0 : document.getElementById('wrap') ? 1 : $('.pun')[0] ? 2 : document.getElementById('ipbwrapper') ? 3 : 'badapple', // version check
 
  // version data so we don't have to redefine these arrays during the loop
  vdata = {
    tag : ['SPAN', 'LI', 'SPAN', 'LI'][version],
    name : ['.name', '.postprofile dt > strong', '.username', '.popmenubutton'][version],
    actions : ['.post-options', '.profile-icons', '.post-options', '.posting-icons'][version],
  },
 
  post, plus, minus, n_pos, n_neg, title_pos, title_neg, li, ul, bar, button, total, percent, span, pseudo, vote_bar; // startup variables for later use in the loop
 
  // prevent execution if the version cannot be determined
  if (version == 'badapple') {
    if (window.console) console.warn('This plugin is not optimized for your forum version. Please contact the support for further assistance.');
    return;
  }
 
  for (; i < j; i++) {
    post = $(vote[i]).parentsUntil('.post').parent()[0];
    bar = $('.vote-bar', vote[i])[0]; // vote bar
    button = $('.vote-button', vote[i]); // plus and minus buttons
    pseudo = $(vdata.name, post).text() || 'MISSING_STRING'; // username of the poster
    ul = $(vdata.actions, post)[0]; // post actions
    li = document.createElement(vdata.tag); // vote system container
    li.className = 'fa_reputation';
 
    if (li.tagName == 'SPAN') li.style.display = 'inline-block';
 
    // calculate votes
    if (bar) {
      total = +bar.title.replace(/.*?\((\d+).*/, '$1');
      percent = +bar.title.replace(/.*?(\d+)%.*/, '$1');
   
      n_pos = Math.round(total * (percent / 100));
      n_neg = total - n_pos;
    } else {
      n_pos = 0;
      n_neg = 0;
    }
 
    // set up negative and positive titles with the correct grammar, votes, and usernames
    title_pos = (n_pos == 1 ? config.title_like_singular : config.title_like_plural).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo).replace(/%\{VOTES\}/g, n_pos);
    title_neg = (n_neg == 1 ? config.title_dislike_singular : config.title_dislike_plural).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo).replace(/%\{VOTES\}/g, n_neg);
 
    // define the vote counts
    li.innerHTML = '<span class="fa_count fa_positive" title="' + title_pos + '">' + n_pos + '</span>' + (config.negative_vote ? '&nbsp;<span class="fa_count fa_negative" title="' + title_neg + '">' + n_neg + '</span>' : '');
    span = li.getElementsByTagName('SPAN'); // get the vote count containers for use as insertion points
 
    // create positive vote button
    plus = document.createElement('A');
    plus.href = button[0] ? button[0].firstChild.href : '#';
    plus.onclick = button[0] ? submit_vote : function() { return false };
    plus.className = 'fa_vote' + (button[0] ? '' : 'd') + ' fa_plus';
    plus.innerHTML = config.icon_plus;
    plus.title = (button[0] ? config.title_plus : title_pos).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo);
 
    span[0] && li.insertBefore(plus, span[0]);
 
    // create negative vote button
    if (config.negative_vote) {
      minus = document.createElement('A');
      minus.href = button[1] ? button[1].firstChild.href : '#';
      minus.onclick = button[1] ? submit_vote : function() { return false };
      minus.className = 'fa_vote' + (button[1] ? '' : 'd') + ' fa_minus';
      minus.innerHTML = config.icon_minus;
      minus.title = (button[1] ? config.title_minus : title_neg).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo);
   
      span[1] && li.insertBefore(minus, span[1]);
    }
 
    // create vote bar
    if (config.vote_bar) {
      vote_bar = document.createElement('DIV');
      vote_bar.className = 'fa_votebar';
      vote_bar.innerHTML = '<div class="fa_votebar_inner" style="width:' + percent + '%;"></div>';
      vote_bar.style.display = bar ? '' : 'none';
      li.title = config.title_vote_bar.replace(/%\{USERNAME\}/, pseudo).replace(/%\{VOTES\}/, n_pos + '/' + (n_pos + n_neg)).replace(/%\{PERCENT\}/, '(' + percent + '%)');
      li.appendChild(vote_bar);
    }
 
    // finally insert the vote system and remove the default one
    config.position_left ? ul.insertBefore(li, ul.firstChild) : ul.appendChild(li);
    vote[i].parentNode.removeChild(vote[i]);
  }
});

remove dislike
Κώδικας:

.fa_vote.fa_minus img {
    display: none !important;
}
.fa_count.fa_negative {
    display: none !important;
}
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 1:25 am

Δοκίμασε να αντικαταστήσεις το πρότυπό σου με αυτό:
Κώδικας:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function() {
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
        {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
        });
        }
    }
    catch(e) { }
   
  return false;
};

//]]>
</script>

<ul id="navstrip" class="clearfix" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
  <li class="begin"><a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></li>
  {NAV_CAT_DESC}
</ul>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
  {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
  <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <li class="post-icon"><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a></li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <li class="post-icon">
        <div id="fb-root"></div>
        <script>(function(d, s, id) {
          var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
          if (d.getElementById(id)) return;
          js = d.createElement(s); js.id = id;
          js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
          fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
        }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 
        <div class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:5px"></div>
      </li> 
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
     
      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
      <li class="post-icon" style="padding-top:5px">
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </li>
      <!-- END switch_twitter_btn -->
  </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<div class="borderwrap">
  <div class="maintitle floated">
      <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
      <div id="topicmenu-options" class="popmenubutton">
        <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}, '{JS_WATCH_TOPIC}');
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_plus_menu -->
      </div>
  </div>
  {POLL_DISPLAY}

  <!-- BEGIN postrow -->
 
  <!-- BEGIN hidden -->
  <div class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</div>
  <!-- END hidden -->
 
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</div>
<hr id="first-post-br" />
<div class="borderwrap">
  <!-- END first_post_br -->
 
  <!-- BEGIN displayed -->
  <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} clearfix post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
      <div class="post-container"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
        <div class="postbody clearfix">
            <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">

              <div class="postprofile-head post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="popmenubutton-new-out popmenubutton">
                    <a href="javascript:void(0);"{postrow.displayed.ONCLICK}>{postrow.displayed.ONLINE_IMG_INV}{postrow.displayed.POSTER_NAME_INV}</a>
                  </div>
                  <!-- BEGIN user_logged_in -->
                  <div id="pm{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="popupmenu clearfix" style="display:none;">
                    <div class="avatar">
                        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                    </div>
                    <ul>
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} </li>
                        <!-- BEGIN switch_user_pm -->
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.PM_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_pm -->
                        <!-- BEGIN switch_user_email -->
                        <li class="popupmenu-item">{postrow.displayed.EMAIL_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_email -->
                        <!-- BEGIN switch_contact_row -->
                        <li class="popupmenu-item">
                          <!-- BEGIN contact_field -->
                          {postrow.displayed.user_logged_in.switch_contact_row.contact_field.CONTENT}
                          <!-- END contact_field -->
                        </li>
                        <!-- END switch_contact_row -->
                        <!-- BEGIN switch_user_posts -->
                        <li class="popupmenu-item last">{postrow.displayed.USER_POSTS_IMG} </li>
                        <!-- END switch_user_posts -->
                    </ul>
                  </div>
                  <!-- END user_logged_in -->
              </div>

              <dl class="postprofile-details postdetails">
                  <dt>
                    {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                    {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                  </dt>
                  <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</dd>
                  <dd><br /></dd>
                  <dd>
                    <!-- BEGIN profile_field -->
                    {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                    <!-- END profile_field -->
                    {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                  </dd>
              </dl>
            </div>

        <div class="postbody-head postdetails post-header"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <ul class="post-info">
              <li> <ul class="posting-icons">
            <li>{postrow.displayed.THANK_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.QUOTE_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.EDIT_IMG}</li>
            <li>{postrow.displayed.DELETE_IMG}</li>
        </ul></li>
              <li>{postrow.displayed.IP_IMG}</li>
              <li>{L_POST_NUMBER}{postrow.displayed.COUNT_POSTS_NUMBER}</li>
             
            </ul>
                <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
            <h3>{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></h3>
            <p class="author"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" /> {L_TOPIC_BY} {postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</p>
        </div>

        <div class="post-entry">
            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
            <div class="vote gensmall">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
              <!-- END switch_vote -->

              <!-- BEGIN switch_bar -->
              <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->

                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_minus -->
              </div>
              <!-- END switch_bar -->

              <!-- BEGIN switch_no_bar -->
              <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
              <!-- END switch_no_bar -->

              <!-- BEGIN switch_vote -->
              <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
              <!-- END switch_vote -->
            </div>
            <!-- END switch_vote_active -->
            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

            <!-- BEGIN switch_attachments -->
            <dl class="attachbox">
              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
              <dd>
                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                  <dl class="file">
                    <dt>
                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_dl_att -->

                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                    </dt>

                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                    <dd>
                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                    </dd>
                    <!-- END switch_no_comment -->

                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                    <dd>
                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                    </dd>
                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_post_attachments -->
              </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_attachments -->
            <div class="clear"></div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
        </div>


        <!-- BEGIN switch_signature -->
        <br />
        <div id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="signature_div">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
        <!-- END switch_signature -->

      </div>

  </div>

      <div class="post-footer clearfix"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
        <ul class="misc-icons">
            <li><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></li>
            <li>{postrow.displayed.REPORT_IMG_NEW}</li>
        </ul>
       
      </div>
  </div> <!-- closing tag post -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- END postrow -->
  <div class="topic-footer clearfix">
      <!-- BEGIN minisearch -->
      <div class="search-footer-box">
        <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
            <fieldset>
              <input type="text" name="search_keywords" id="search_keywords" size="20" value="{L_SEARCH}" onclick="if (this.value == '{L_SEARCH}') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = '{L_SEARCH}';" />
                <input class="button" type="submit" value="{L_SEARCH}" />
              <input type="hidden" value="{SEARCH_WHERE}" name="search_where" />
              <input type="hidden" value="{SEARCH_TOPIC}" name="search_topic" />
              <input type="hidden" value="posts" name="show_results" />
            </fieldset>
        </form>
      </div>
      <!-- END minisearch -->
      <div class="next-prev">
        « <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_IPB_PREVIOUS_TOPIC}</a> · <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_IPB_NEXT_TOPIC}</a> »
      </div>
  </div>
</div>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<br />
<div class="borderwrap">
  <div class="bar clearfix">
      <div class="left rtl-inversion-left">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

        {S_TOPIC_ADMIN}
      </div>
      <div class="right rtl-inversion-right">
        {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
      </div>
  </div>
</div>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN topicpagination -->
<div class="pagination topic-options">
  {PAGINATION}
</div>
<!-- END topicpagination -->

<div class="posting-options topic-options">
  <ul class="posting-buttons clearfix">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <li class="post-icon">
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authpost -->
      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <li class="post-icon">
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      </li>
      <!-- END switch_user_authreply -->
  </ul>
</div>

<div class="clearfix empty-clear"></div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="row2">
  <div id="ptrafic_close" class="clearfix" style="display:none">
      <div class="maintitle floated">
        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
        <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
        </div>
      </div>
  </div>
  <div id="ptrafic_open" class="clearfix" style="display:''">
      <div class="maintitle floated">
        <h3>{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h3>
        <div class="right rtl-inversion-right">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
        </div>
      </div>
      <div>
        <!-- BEGIN link -->
        »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
      </div>
  </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="row1" id="forum_rules">
  <div class="maintitle">
      <h3>{L_FORUM_RULES}</h3>
  </div>
  <table>
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt=""/>
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules post-entry">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<br />
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
        <script type="text/javascript">var switchTo5x=true;</script>
        <script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/button/buttons.js"></script>
        <script type="text/javascript">stLight.options({publisher: "357921a1-f924-4a65-a608-c51474ede8e0", doNotHash: true, doNotCopy: false, hashAddressBar: false});</script>
        <span class='st_sharethis'></span>
        <span class='st_facebook'></span>
        <span class='st_twitter'></span>
        <span class='st_linkedin'></span>
        <span class='st_pinterest'></span>
        <span class='st_email'></span>
        <style>
          .stButton {
            position: relative;
            z-index: 1;
            text-decoration: none;
            color: #000;
            display: inline-block;
            cursor: pointer;
            margin-right: 3px;
            margin-left: 3px;
            font-size: 11px;
            line-height: 16px;
            margin-top: 40px;
        }
        </style>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .post-entry', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 1:28 am

καποιο λαθος στα κουμπια
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 1:30 am

Προηγουμένως σου είπα να προσθέσεις αυτό στο CSS σου:
Κώδικας:
.postbody-head .post-info li {
    float: left;
    margin-left: .5em;
}
Αντικατέστησέ το με αυτό:
Κώδικας:
.postbody-head .post-info li {
    float: left;
    list-style: none;
    margin-left: .5em;
}avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 1:32 am

cheers cheers cheers
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 1:33 am

Να υποθέσω ότι λύθηκε;; Whistleavatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Skouliki Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 1:35 am

oh yessss μαστερ ευχαριστω
avatar

Skouliki
Υπεύθυνος Φόρουμ
Υπεύθυνος Φόρουμ

Θηλυκό
Δημοσιεύσεις : 1010

Skouliki ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Λύθηκε Απ: αλλαγή στο παράθυρο μηνύματος

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Δευ Ιαν 11, 2016 1:36 am

Πολύ καλά λοιπόν!

To θέμα λύθηκε, κλειδώθηκε και μεταφέρεται στο αρχείο.


Καλό ξημέρωμα!avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2318

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης