Κλείσιμο της Ελληνικής Κοινότητας Υποστήριξης Forumgreek

H Ελληνική Κοινότητα σε λίγες ημέρες θα κλείσει. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη στην Αγγλική Κοινότητα Υποστήριξης Forumotion.Αγγλικό Φόρουμ Υποστήριξης

Βελτίωση συστήματος φήμης και μέτρηση ψήφων

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Πήγαινε κάτω

Βελτίωση συστήματος φήμης και μέτρηση ψήφων

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Παρ Αυγ 21, 2015 2:37 pm

Βελτίωση συστήματος φήμης και μέτρηση ψήφων


Mε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βελτιώσετε το σύστημα φήμης στο φόρουμ σας και να υπάρχει και μέτρηση θετικών ( + αρνητικών ) ψήφων. Επίσης το σύστημα δουλεύει χωρίς ανανέωση της σελίδα και έτσι μπορείτε να καταχωρήσετε όσες ψήφους θέλετε σε ένα ποστ χωρίς να γίνεται ανανέωση συνεχώς:

Αυτό το σύστημα θα είναι συμβατό σε όλες τις πλατφόρμες εφόσον δεν έχουν προηγηθεί μεγάλες αλλαγές στα πρότυπα του φόρουμ. Επίσης πρέπει το σύστημα Φήμης να είνα ενεργοποιημένο προκειμένου να δουλέψει το σύστημα. Πάτε: Πίνακας Διαχείρισης > Λειτουργικές Μονάδες > Πόντοι και φήμη > Φήμη > Ενεργοποίηση Φήμης


Κώδικας CSS


Αρχικά πρέπει να προσθέσετε τον κώδικα CSS προκειμένου το σύστημα να φαίνεται όπως πιο πάνω και να είναι σωστά τοποθετημένο. Για να το κάνετε αυτό πάτε: Πίνακας Διαχείρισης ► Εμφάνιση ► Εικόνες και χρώματα ► Χρώματα ► CSS Stylesheet και κάνετε αντιγραφή/επικόλληση τον παρακάτω κώδικα:
Κώδικας:
.fa_vote, .fa_voted, .fa_count {
  font-size:12px;
  font-family:Verdana, Arial, Helvetica, Sans-serif;
  display:inline-block !important;
  width:auto !important;
  transition:300ms;
}

.fa_voted, .fa_vote:hover { opacity:0.4 }
.fa_voted { cursor:default }

.fa_count {
  font-weight:bold;
  margin:0 3px;
  cursor:default;
}

.fa_positive { color:#4A0 }
.fa_negative { color:#A44 }

.fa_votebar, .fa_votebar_inner {
  background:#C44;
  height:3px;
}

.fa_votebar_inner {
  background:#4A0;
  transition:300ms;
}
Είστε ελεύθεροι να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε. Smile


Εγκατάσταση Javascript


Προκειμένου να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα του συστήματος θα πρέπει να εγκαταστήσετε το εξής javascript. Για να το κάνετε αυτό πάτε: Πίνακας Διαχείρισης ► Λειτουργικές Μονάδες ► HTML & JAVASCRIPT ► Διαχείριση κωδικών Javascript και συμπληρώνετε τα πεδία ως εξής:
Tίτλος: Reputation Improvement
Τοποθέτηση: Σε όλες τις σελίδες
Κώδικας Javascript: αντιγράψτε/επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα:
Κώδικας:
$(function() {
  // General Configuration of the plugin
  var config = {
    position_left : true, // true for left || false for right
    negative_vote : true, // true for negative votes || false for positive only
    vote_bar : true, // display a small bar under the vote buttons
   
    // button config
    icon_plus : '<img src="http://i18.servimg.com/u/f18/18/21/41/30/plus10.png" alt="+"/>',
    icon_minus : '<img src="http://i18.servimg.com/u/f18/18/21/41/30/minus10.png" alt="-"/>',
   
    // language config
    title_plus : 'Μου αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
    title_minus : 'Δεν μου αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
   
    title_like_singular : '%{VOTES} άτομο αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
    title_like_plural : '%{VOTES} άτομα αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
   
    title_dislike_singular : '%{VOTES} άτομο δεν αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
    title_dislike_plural : '%{VOTES} άτομα δεν αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
   
    title_vote_bar : '%{VOTES} άτομα πάτησαν ανάλογα στην δημοσίευση του\/της %{USERNAME} %{PERCENT}'
  },
     
     
  // function bound to the onclick handler of the vote buttons
  submit_vote = function() {
    var next = this.nextSibling, // the counter next to the vote button that was clicked
        box = this.parentNode,
        bar = box.getElementsByTagName('DIV'),
        vote = box.getElementsByTagName('A'),
        mode = /eval=plus/.test(this.href) ? 1 : 0,
        i = 0, j = vote.length, pos, neg, major, minor, percent;
   
    // submit the vote asynchronously
    $.get(this.href, function() {
      next.innerHTML = +next.innerHTML + 1; // add to the vote count
      next.title = next.title.replace(/(\d+)/, function(M, $1) { return +$1 + 1 });
     
      pos = +vote[0].nextSibling.innerHTML;
      neg = vote[1] ? +vote[1].nextSibling.innerHTML : 0;
      percent = pos == 0 ? '0%' : pos == neg ? '50%' : Math.round(pos / (pos + neg) * 100) + '%';
     
      if (bar[0]) {
        bar[0].style.display = '';
        bar[0].firstChild.style.width = percent;
        box.title = box.title.replace(/\d+\/\d+/, pos + '/' + ( pos + neg )).replace(/\(\d+%\)/, '(' + percent + ')');
      }
    });
   
    // revoke voting capabilities on the post once the vote is cast
    for (; i < j; i++) {
      vote[i].href = '#';
      vote[i].className = vote[i].className.replace(/fa_vote/, 'fa_voted');
      vote[i].onclick = function() { return false };
    }
   
    return false;
  },
     
  vote = $('.vote'), i = 0, j = vote.length,
  version = $('.bodylinewidth')[0] ? 0 : document.getElementById('wrap') ? 1 : $('.pun')[0] ? 2 : document.getElementById('ipbwrapper') ? 3 : 'badapple', // version check
 
  // version data so we don't have to redefine these arrays during the loop
  vdata = {
    tag : ['SPAN', 'LI', 'SPAN', 'LI'][version],
    name : ['.name', '.postprofile dt > strong', '.username', '.popmenubutton'][version],
    actions : ['.post-options', '.profile-icons', '.post-options', '.posting-icons'][version],
  },
 
  post, plus, minus, n_pos, n_neg, title_pos, title_neg, li, ul, bar, button, total, percent, span, pseudo, vote_bar; // startup variables for later use in the loop
 
  // prevent execution if the version cannot be determined
  if (version == 'badapple') {
    if (window.console) console.warn('This plugin is not optimized for your forum version. Please contact the support for further assistance.');
    return;
  }
 
  for (; i < j; i++) {
    post = $(vote[i]).parentsUntil('.post').parent()[0];
    bar = $('.vote-bar', vote[i])[0]; // vote bar
    button = $('.vote-button', vote[i]); // plus and minus buttons
    pseudo = $(vdata.name, post).text() || 'MISSING_STRING'; // username of the poster
    ul = $(vdata.actions, post)[0]; // post actions
    li = document.createElement(vdata.tag); // vote system container
    li.className = 'fa_reputation';
   
    if (li.tagName == 'SPAN') li.style.display = 'inline-block';
   
    // calculate votes
    if (bar) {
      total = +bar.title.replace(/.*?\((\d+).*/, '$1');
      percent = +bar.title.replace(/.*?(\d+)%.*/, '$1');
     
      n_pos = Math.round(total * (percent / 100));
      n_neg = total - n_pos;
    } else {
      n_pos = 0;
      n_neg = 0;
    }
   
    // set up negative and positive titles with the correct grammar, votes, and usernames
    title_pos = (n_pos == 1 ? config.title_like_singular : config.title_like_plural).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo).replace(/%\{VOTES\}/g, n_pos);
    title_neg = (n_neg == 1 ? config.title_dislike_singular : config.title_dislike_plural).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo).replace(/%\{VOTES\}/g, n_neg);
   
    // define the vote counts
    li.innerHTML = '<span class="fa_count fa_positive" title="' + title_pos + '">' + n_pos + '</span>' + (config.negative_vote ? '&nbsp;<span class="fa_count fa_negative" title="' + title_neg + '">' + n_neg + '</span>' : '');
    span = li.getElementsByTagName('SPAN'); // get the vote count containers for use as insertion points
   
    // create positive vote button
    plus = document.createElement('A');
    plus.href = button[0] ? button[0].firstChild.href : '#';
    plus.onclick = button[0] ? submit_vote : function() { return false };
    plus.className = 'fa_vote' + (button[0] ? '' : 'd') + ' fa_plus';
    plus.innerHTML = config.icon_plus;
    plus.title = (button[0] ? config.title_plus : title_pos).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo);
   
    span[0] && li.insertBefore(plus, span[0]);
   
    // create negative vote button
    if (config.negative_vote) {
      minus = document.createElement('A');
      minus.href = button[1] ? button[1].firstChild.href : '#';
      minus.onclick = button[1] ? submit_vote : function() { return false };
      minus.className = 'fa_vote' + (button[1] ? '' : 'd') + ' fa_minus';
      minus.innerHTML = config.icon_minus;
      minus.title = (button[1] ? config.title_minus : title_neg).replace(/%\{USERNAME\}/g, pseudo);
     
      span[1] && li.insertBefore(minus, span[1]);
    }
   
    // create vote bar
    if (config.vote_bar) {
      vote_bar = document.createElement('DIV');
      vote_bar.className = 'fa_votebar';
      vote_bar.innerHTML = '<div class="fa_votebar_inner" style="width:' + percent + '%;"></div>';
      vote_bar.style.display = bar ? '' : 'none';
      li.title = config.title_vote_bar.replace(/%\{USERNAME\}/, pseudo).replace(/%\{VOTES\}/, n_pos + '/' + (n_pos + n_neg)).replace(/%\{PERCENT\}/, '(' + percent + '%)');
      li.appendChild(vote_bar);
    }
   
    // finally insert the vote system and remove the default one
    config.position_left ? ul.insertBefore(li, ul.firstChild) : ul.appendChild(li);
    vote[i].parentNode.removeChild(vote[i]);
  }
});
Αφού αποθηκεύσετε την δουλειά σας ως τώρα θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα όπως την εικόνα στην αρχή του θέματος. Για περαιτέρω αλλαγές παρακαλώ διαβάστε πιο κάτω.


Αλλαγές που μπορούν να γίνουν


 • Για να αλλάξετε τις εικόνες του + και του - αναλόγως πρέπει να αλλάξετε τα εξής κομμάτια του Javascript:
  icon_plus :

  Κώδικας:
  <img src="http://i18.servimg.com/u/f18/18/21/41/30/plus10.png" alt="+"/>
  για την θετική ψήφο ^^
  icon_minus :

  Κώδικας:
  <img src="http://i18.servimg.com/u/f18/18/21/41/30/minus10.png" alt="-"/>
  για την αρνητική ψήφο ^^
 • Για να αλλάξετε το κείμενο του συστήματος αλλάξετε το παρακάτω κομμάτι του javascript:
  Κώδικας:
      title_plus : 'Μου αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
      title_minus : 'Δεν μου αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
     
      title_like_singular : '%{VOTES} άτομο αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
      title_like_plural : '%{VOTES} άτομα αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
     
      title_dislike_singular : '%{VOTES} άτομο δεν αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
      title_dislike_plural : '%{VOTES} άτομα δεν αρέσει η δημοσίευση του\/της %{USERNAME}',
     
      title_vote_bar : '%{VOTES} άτομα πάτησαν ανάλογα στην δημοσίευση του\/της %{USERNAME} %{PERCENT}'
  Από το παραπάνω κομμάτι κώδικα μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο που βλέπετε στα Ελληνικά. Όλα τα κομμάτια με ποσοστά ( % ) και αγγλικές λέξεις μπορείτε να τα μετακινήσετε αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο γιατί θα χαθούν οι μεταβλητές.Όταν κάνετε τις αλλαγές που θέλετε είτε στο σύστημα είτε εμφανισιακά σιγουρευτείτε ότι έχετε αποθηκεύσει την δουλειά σας για να μην πάνε άδικα οι κόποι σας!
Πλέον έχετε ένα ωραίο σύστημα χωρίς ανανεώσεις σελίδων και χωρίς πολλά πολλά! Smile

Ο οδηγός γράφτηκε από Ange Tuteur του Αγγλικού Φόρουμ Υποστήριξης και μεταφράστηκε στα Ελληνικά από Luffy.avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2331

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης