Επιπρόσθετο παράθυρο ban

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Πήγαινε κάτω

Επιπρόσθετο παράθυρο ban Empty Επιπρόσθετο παράθυρο ban

Δημοσίευση από Luffy Δευ Απρ 06, 2015 10:52 am

Επιπρόσθετο παράθυρο ban

Γεια σας,

Ύστερα από αρκετά αιτήματα για διόρθωση του κώδικα για το επιπρόσθετο παράθυρο ban αποφασίσαμε να διορθώσουμε τα σφάλματα του κώδικα και να αναβαθμίσουμε λίγο τον τρόπο εμφάνισης αλλά και εγκατάστασης του κώδικα. Διαβάστε με προσοχή τα παρακάτω για αποφυγή λαθών.

Εγκατάσταση


Η εγκατάσταση αποτελείται από 2 βήματα. Την εγκατάσταση του Javascript κώδικα και του CSS κώδικα που αποκολυθεί.

Javascript


Μπορείτε να πάτε: Πίνακας Διαχείρισης ► Λειτουργικές Μονάδες ► HTML & JAVASCRIPT ► Διαχείριση κωδικών Javascript
Φτιάξτε ένα νέο Javascript αφού βεβαιωθείτε ότι τα Javascripts είναι ενεργά στο φόρουμ σας και συμπληρώστε τα πεδία ως εξής:
Όνομα: (Ότι επιθυμείτε)
Τοποθεσία: Σε όλες τις σελίδες
Κώδικας: Αντιγράψτε και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα:
Κώδικας:
$(function(){
  
  var a = "", namee = "", reason = "", days = "", given = "", exspires = "", comment = "";
  var lognmsg, usrsname, element, boxedz;  
  
  // PHPBB3 || MODERNBB
  if (document.getElementById('wrap')){
    boxedz = $('.panel');
    element = '#wrap';
    usrsname =  $('#profile-advanced-right .module').eq(0).find('.h3').text();
    lognmsg = $('.page-title').next('p').text();}
  
  // PHPBB2
  else if ($('.bodylinewidth').length){
    boxedz = $('td.row1');
    element = '.bodylinewidth';
    usrsname =  $('.catLeft .module-title').eq(0).text();
    lognmsg = $('.forumline table:contains(απαγορευθεί)').text();}
  
  // PUNBB
  else if ($('.pun').length){
    boxedz = $('.message');
    element = '.pun';
    usrsname =  $('#profile-advanced-right .module').eq(0).find('.h3').text();
    lognmsg = $('.message').text();}
  
  // INVISION
  else if (document.getElementById('ipbwrapper')){
    boxedz = $('.msg');
    element = '#ipbwrapper';
    usrsname =  $('#profile-advanced-right .module').eq(0).find('h3').text();
    lognmsg = $('.msg').text();};
  
  // Δημιουργία κουτιού κατά τον αποκλεισμό
  if ($('a[href*="mode=ban"]').length == 1){
    
    $('a[href*="mode=ban"]').css('display','none');
    $('a[href*="mode=ban"]').parent().after('<div id="banbox"><h3 class="bantitle">Αποκλείστε το Μέλος<h3><table><tbody><tr><td>Διάρκεια ban (σε ημέρες):</td><td><input id="hdays" type="text"></td></tr><tr><td>Λόγος που δώθηκε ban: </td><td><input id="treason" type="text"></td></tr><tr><td>Επιπλέον σχόλια:</td><td><input id="tcomment"type="text"></td></tr></tbody></table><div id="tbanbutton" ><input value="Αποκλεισμός" type="button">  <span id="banstatus">Μονιμα</div></div>');
  };
  
  // Δημιουργία παραθύρου κατά τη σύνδεση του μέλους που αποκλείστηκε
  if (lognmsg.match('έχει απαγορευθεί')){
    a =  lognmsg;
    namee = a.match(/usn-(.*?)-usn/,'$1');
    reason = a.match(/rsn-(.*?)-rsn/,'$1');
    days = a.match(/dys-(.*?)-dys/,'$1');
    given = a.match(/givn-(.*?)-givn/,'$1');
    exspires = a.match(/exp-(.*?)-exp/,'$1');
    comment = a.match(/com-(.*?)-com/,'$1');
    
    $(boxedz).html('<div id="theBanz"><center><div id="banned"><br /><span>Γειά σου <em><u>' + namee[1] + '</u></em>, έχεις <u><b>αποκλειστεί</b></u> από αυτό το Φόρουμ.</span><br /><div id="banstuff"><span><span class="lefz">Λόγος:</span> <b>' + reason[1] + '</b></span><br /><br /><span><span class="lefz">Δώθηκε στις:</span> <b>' + given[1] + '</b></span><br /><br /><span><span class="lefz">Διάρκεια:</span> <b>' + days[1] + ' Ημέρες.</b></span><br /><br /><span><span class="lefz">Λήγει:</span> <b>' + exspires[1] + '</b></span><br /><br /><span><span class="lefz">Σχόλια:</span> <b>' + comment[1] + '</b></span></div></center></div>');
  };
  
  if ($('strong:contains(Το μέλος έχει αποκλειστεί)').length == 1){
    var obpro,tmiban;
    
    if ($('strong:contains(Το μέλος έχει αποκλειστεί)').length == 1){
      tmiban='strong:contains(Το μέλος έχει αποκλειστεί)';
      obpro = $('strong:contains(Το μέλος έχει αποκλειστεί)').html();
    }
    
    if ($('strong:contains(Το μέλος έχει ήδη αποκλειστεί)').length == 1){
      tmiban='strong:contains(Το μέλος έχει ήδη αποκλειστεί)';
      obpro = $('strong:contains(Το μέλος έχει ήδη αποκλειστεί)').html();
    }
    
    obpro = obpro.replace(/\-(.*)/,'<br /><span id="hidebanbox">$1</span>');
    $(tmiban).html(obpro);
    var a="",namee = "", reason = "",days = "",given = "",exspires = "",comment = "";
    
    // Δημιουργία πληροφοριών αποκλεισμού στο προφίλ ενός αποκλεισμένου μέλους
    if ($('#hidebanbox').length == 1){
      a =  $('#hidebanbox').text();
      namee = a.match(/usn-(.*?)-usn/,'$1');
      reason = a.match(/rsn-(.*?)-rsn/,'$1');
      days = a.match(/dys-(.*?)-dys/,'$1');
      given = a.match(/givn-(.*?)-givn/,'$1');
      exspires = a.match(/exp-(.*?)-exp/,'$1');
      comment = a.match(/com-(.*?)-com/,'$1');
      
     $('#hidebanbox').before('<div id="bannedbox"><center><div id="banstuff"><span class="firstz"><u></em>' + namee[1] + '</em></u>, έχεις <u>αποκλειστεί</u> από <em>το Φόρουμ</em>.</span><br /><br /><span><span class="lefz">Λόγος:</span> <b>' + reason[1] + '</b></span><br /><span><span class="lefz">Δώθηκε στις:</span> <b>' + given[1] + '</b></span><br /><span><span class="lefz">Διάρκεια:</span> <b>' + days[1] + ' Ημέρες.</b></span><br /><span><span class="lefz">Λήγει:</span> <b>' + exspires[1] + '</b></span><br /><span><span class="lefz">Σχόλια:</span> <b>' + comment[1] + '</b></span></center></div>');
    };
  };
  
  // Επιπρόσθετες πληροφορίες των κουτιών
  $('#tcomment').keyup(function(){
    var uname = usrsname.replace(/ \(Συνδεδεμένος\)/,'');
    var days = $('#hdays').val();
    var reason = $('#treason').val();
    var uid = location.pathname.replace('/u','');
    var day  = (new Date).getDate();
    var month = (new Date).getMonth() + 1;            
    var year =  (new Date).getFullYear();
    var givn = day + '/' + month + '/' + year;
    var exp = (day + parseInt(days)) + '/' + month + '/' + year;
    var thelist = 'usn-' + uname + '-usn rsn-' + reason + '-rsn givn-' + givn + '-givn dys-' + days + '-dys exp-' + exp + '-exp com--com';
    var hh = thelist.split('');
    
    $('#tcomment').attr('maxlength',255 - hh.length);
  });
  
  $('#tbanbutton').click(function(){
    $('#banstatus').text('Σε εξέλιξη...');
    var uname = usrsname.replace(/ \(Συνδεδεμένος\)/,'');
    var days = $('#hdays').val();
    var reason = $('#treason').val();
    var comment = $('#tcomment').val();
    var uid = location.pathname.replace('/u','');
    var exp1 = new Date();
    var exp2 = new Date();
    
    exp2.setDate(exp2.getDate() + parseInt(days));
    
    var day  = exp1.getDate();
    var month = exp1.getMonth() + 1;            
    var year =  exp1.getFullYear();
    var day2  = exp2.getDate();
    var month2 = exp2.getMonth() + 1;            
    var year2 =  exp2.getFullYear();
    var givn = day + '/' + month + '/' + year;
    var exp = day2 + '/' + month2 + '/' + year2;
    
    if (days == ""){
      days = 'Μόνιμα';
      exp = 'Ποτέ';
    };
    
    var thelist = 'usn-' + uname + '-usn rsn-' + reason + '-rsn givn-' + givn + '-givn dys-' + days + '-dys exp-' + exp + '-exp com-' + comment + '-com';
    
    jQuery.post('/modcp?tid=' + document.getElementById('logout').href.replace(/.*tid=(.*?)&.*/,'$1'), {
      ban_user_date: days,
      ban_user_reason: thelist,
      confirm: 1,
      mode: 'ban',
      user_id: uid
    }, function(data,status){
      
      if (data.match('Το μέλος έχει αποκλειστεί')){
        $('#banstatus').text('Αποκλείστηκε επιτυχώς..').css('text-transform','none');
        location.reload();
      } else {
        $('#banstatus').text('Αποτυχία αποκλεισμού..').css('text-transform','none');
      };
    });
  });
});

Ακολούθως αποθηκεύεται τον κώδικα.

CSS


Ακολούθως μπορείτε να πάτε: Πίνακας Διαχείρισης ► Εμφάνιση ► Εικόνες και χρώματα ► Χρώματα ► CSS Stylesheet και να κάνετε αντιγραφή επικόλληση τον παρακάτω κώδικα στο πλαίσο του CSS:

 • Κανονικός Κώδικας:
  Κώδικας:
  span#hidebanbox { display: none }
  div#bannedbox {
    background: #8a2222;
    color: #f1f1f1;
    padding: 10px;
    display: block;
    margin: 10px;
    box-shadow: 0px 2px 4px #00000055;
    text-shadow: 0px 2px 4px #00000035;
    font-size: 12px;
    position: relative;
  }
  div#banstuff:before, #banned div#banstuff:before {
    content: '';
    background-image: url(https://i62.servimg.com/u/f62/19/06/26/04/jozsn10.png);
    width: 200px;
    height: 200px;
    background-repeat: no-repeat;
    position: absolute;
    left: 5%;
    top: 25%;
  }
  div#banstuff:before { background-size: 40% 40% }
  #banned div#banstuff:before { background-size: 100% 100% }
  #banstuff .firstz b { text-decoration: underline }
  #banstuff span.lefz {
    font-style: italic;
    text-decoration: underline;
  }
  #banstuff span b {
    font-style: normal;
    text-decoration: none!important;
  }
  #theBanz {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    z-index: 99999999 !important;
    background: #fff;
  }
  #banned {
    background: #8a2222;
    color: #f1f1f1;
    font-size: 16px;
    width: 90%;
    position: fixed;
    margin-left: 5%;
    height: 80%;
    margin-top: 5%;
    box-shadow: 0px 2px 4px #00000055;
    text-shadow: 0px 2px 4px #00000035;
    line-height: 50px;
  }
  #banned #banstuff {
    margin-top: 50px;
    line-height: 25px;
  }
  div#banbox {
    background: #8e2323;
    padding: 10px;
    display: block;
    margin: 10px;
    box-shadow: 0px 2px 4px #00000055;
    text-shadow: 0px 2px 4px #00000035;
  }
  h3.bantitle {
    margin: -10px -10px 10px;
    padding: 10px;
    background: #5d0505;
    color: #d69595;
    font-size: 18px;
    text-transform: none;
    font-style: italic;
    border: 0;
    text-shadow: 0px 2px 4px #00000055;
  }
  div#banbox table td:first-child {
    text-transform: none;
    font-size: 14px;
    color: #f1f1f1;
    margin-bottom: 5px;
    display: inline-block;
    text-align: right!important;
    width: 100%;
  }
  #banbox table td { margin: 0 30px 0 -10px }
  div#tbanbutton {
    display: inline-block;
    float: right;
    margin: -50px 100px 0px 0px;
  }
  div#tbanbutton input {
    background: #bd1212;
    border: 0;
    font-weight: 700;
    padding: 3px 10px;
    box-shadow: 0px 2px 4px #00000055;
    text-shadow: 0px 2px 4px #00000035;
    color: #dca3a3;
    font-size: 14px;
  }
  span#banstatus {
    text-shadow: 0px 2px 4px #000000bd;
    color: #f1f1f1;
    font-size: 14px;
    font-style: italic;
    margin: 4px 0px -4px 0px;
    display: block;
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    background: #5d0505;
    padding: 3px 8px;
    box-shadow: 0px 2px 4px #00000055;
  }
  #banbox h3 { border: 0 }

 • Συμπιεσμένος Κώδικας:
  Κώδικας:
  span#hidebanbox{display:none}div#bannedbox{background:#8a2222;color:#f1f1f1;padding:10px;display:block;margin:10px;box-shadow:0 2px 4px #00055;text-shadow:0 2px 4px #00035;font-size:12px;position:relative}div#banstuff:before,#banned div#banstuff:before{content:'';background-image:url(https://i62.servimg.com/u/f62/19/06/26/04/jozsn10.png);width:200px;height:200px;background-repeat:no-repeat;position:absolute;left:5%;top:25%}div#banstuff:before{background-size:40% 40%}#banned div#banstuff:before{background-size:100% 100%}#banstuff .firstz b{text-decoration:underline}#banstuff span.lefz{font-style:italic;text-decoration:underline}#banstuff span b{font-style:normal;text-decoration:none!important}#theBanz{position:fixed;top:0;left:0;right:0;bottom:0;z-index:99999999 !important;background:#fff}#banned{background:#8a2222;color:#f1f1f1;font-size:16px;width:90%;position:fixed;margin-left:5%;height:80%;margin-top:5%;box-shadow:0 2px 4px #00055;text-shadow:0 2px 4px #00035;line-height:50px}#banned #banstuff{margin-top:50px;line-height:25px}div#banbox{background:#8e2323;padding:10px;display:block;margin:10px;box-shadow:0 2px 4px #00055;text-shadow:0 2px 4px #00035}h3.bantitle{margin:-10px -10px 10px;padding:10px;background:#5d0505;color:#d69595;font-size:18px;text-transform:none;font-style:italic;border:0;text-shadow:0 2px 4px #00055}div#banbox table td:first-child{text-transform:none;font-size:14px;color:#f1f1f1;margin-bottom:5px;display:inline-block;text-align:right!important;width:100%}#banbox table td{margin:0 30px 0 -10px}div#tbanbutton{display:inline-block;float:right;margin:-50px 100px 0 0}div#tbanbutton input{background:#bd1212;border:0;font-weight:700;padding:3px 10px;box-shadow:0 2px 4px #00055;text-shadow:0 2px 4px #00035;color:#dca3a3;font-size:14px}span#banstatus{text-shadow:0 2px 4px #000bd;color:#f1f1f1;font-size:14px;font-style:italic;margin:4px 0 -4px 0;display:block;text-align:center;cursor:pointer;background:#5d0505;padding:3px 8px;box-shadow:0 2px 4px #00055}#banbox h3{border:0}


Και αποθηκεύετε τον κώδικα.

Αποτέλεσμα σε εικόνες


Αφού ακολουθήσετε πιστά τα παραπάνω βήματα, σε όλες τις εκδόσεις των φόρουμ, θα εμφανίζεται το εξής αποτέλεσμα:

Βήμα 1: Πως θα φαίνεται στους αρμόδιους


Επιπρόσθετο παράθυρο ban Ss110

Βήμα 2: Αποκλείστε το Μέλος


Επιπρόσθετο παράθυρο ban Ss210

Βήμα 3: Εμφάνιση στο προφίλ του μέλους


Επιπρόσθετο παράθυρο ban Ss310

Βήμα 4: Τι θα βλέπει το αποκλεισμένο μέλος


Επιπρόσθετο παράθυρο ban Ss410
Παρουσίαση σε εικόνα τύπου GIF:

O κώδικας αυτός αποτελεί μία απλή αυθεντική αναβάθμιση του παλαιού κώδικα. Ελπίζουμε να σας καλύπτει το αποτέλεσμα που προέκυψε.


Έχει επεξεργασθεί από τον/την Luffy στις Κυρ Απρ 15, 2018 8:50 pm, 3 φορές συνολικά
Luffy

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2340Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Επιπρόσθετο παράθυρο ban Empty Απ: Επιπρόσθετο παράθυρο ban

Δημοσίευση από Luffy Σαβ Απρ 14, 2018 3:18 am

Αναβάθμιση Οδηγού!
Luffy

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2340Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή

- Παρόμοια θέματα

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης