Ελληνική Κοινότητα Υποστήριξης ForumGreek
Καλωσήρθατε στο Ελληνικό Φόρουμ Υποστήριξης της ForumGreek!!

Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στο φόρουμ και στα όσα προσφέρει, μπορείτε πολύ απλά να κάνετε μια σύνδεση ή αν δεν έχετε λογαριασμό μία δωρεάν εγγραφή και μπείτε στην κοινότητά μας!!

Προσθέστε το lightbox εφέ στις εικόνες του φόρουμ σας

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Πήγαινε κάτω

Προσθέστε το lightbox εφέ στις εικόνες του φόρουμ σας

Δημοσίευση από Luffy Την / Το Τρι Φεβ 10, 2015 11:48 pm

Προσθέστε το lightbox εφέ στις εικόνες του φόρουμ σας


Με αυτό τον οδηγό θα μάθετε πως να προσθέσετε το lightbox εφέ στις εικόνες σας. Είναι ένα ωραίο εφέ που μεγαλώνει στις κανονικές διαστάσεις την εικόνα και κάνει το φόντο γκρί με την επιλογή κλεισίματος.


Javascript

Πάμε: Πίνακας Διαχείρισης ► Λειτουργικές Μονάδες ► HTML & JAVASCRIPT ► Διαχείριση κωδικών Javascript και πατάμε το για να φτιάξουμε νέο Javascript. Συμπληρώνουμε τα πεδία ως εξής:

Title : Ότι θέλετε
Placement : In the topics
Javascript Code : Αντιγράψτε/Επικολήστε τον εξής κώδικα:

Κώδικας:

$(function() {
  $('.postbody div img, .postbody .content img, .entry-content img, .post-entry div img').each(function () {
      $(this).not('a>img').not('img[src*="/smiles/"]').wrap('<a href="' + $(this).attr('src') + '" class="fa_fancybox"></a>');
  });     
  $(".fa_fancybox").fancybox();
});

/*!
 * fancyBox - jQuery Plugin
 * version: 2.0.6 (16/04/2012)
 * @requires jQuery v1.6 or later
 *
 * Examples at http://fancyapps.com/fancybox/
 * License: www.fancyapps.com/fancybox/#license
 *
 * Copyright 2012 Janis Skarnelis - janis@fancyapps.com
 *
 */

/*! fancyBox v2.0.6 fancyapps.com | fancyapps.com/fancybox/#license */
(function(s,l,d,t){var m=d(s),q=d(l),a=d.fancybox=function(){a.open.apply(this,arguments)},u=!1,k=l.createTouch!==t,o=function(a){return"string"===d.type(a)},n=function(b,c){c&&o(b)&&0<b.indexOf("%")&&(b=a.getViewport()[c]/100*parseInt(b,10));return Math.round(b)+"px"};d.extend(a,{version:"2.0.5",defaults:{padding:15,margin:20,width:800,height:600,minWidth:100,minHeight:100,maxWidth:9999,maxHeight:9999,autoSize:!0,autoResize:!k,autoCenter:!k,fitToView:!0,aspectRatio:!1,topRatio:0.5,fixed:!1,scrolling:"auto",
wrapCSS:"",arrows:!0,closeBtn:!0,closeClick:!1,nextClick:!1,mouseWheel:!0,autoPlay:!1,playSpeed:3E3,preload:3,modal:!1,loop:!0,ajax:{dataType:"html",headers:{"X-fancyBox":!0}},keys:{next:[13,32,34,39,40],prev:[8,33,37,38],close:[27]},tpl:{wrap:'<div class="fancybox-wrap"><div class="fancybox-skin"><div class="fancybox-outer"><div class="fancybox-inner"></div></div></div></div>',image:'<img class="fancybox-image" src="{href}" alt="" />',iframe:'<iframe class="fancybox-iframe" name="fancybox-frame{rnd}" frameborder="0" hspace="0"'+
(d.browser.msie?' allowtransparency="true"':"")+"></iframe>",swf:'<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="100%" height="100%"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="{href}" /><embed src="{href}" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="100%" height="100%" wmode="transparent"></embed></object>',error:'<p class="fancybox-error">The requested content cannot be loaded.<br/>Please try again later.</p>',
closeBtn:'<div title="Close" class="fancybox-item fancybox-close"></div>',next:'<a title="Next" class="fancybox-nav fancybox-next"><span></span></a>',prev:'<a title="Previous" class="fancybox-nav fancybox-prev"><span></span></a>'},openEffect:"fade",openSpeed:300,openEasing:"swing",openOpacity:!0,openMethod:"zoomIn",closeEffect:"fade",closeSpeed:300,closeEasing:"swing",closeOpacity:!0,closeMethod:"zoomOut",nextEffect:"elastic",nextSpeed:300,nextEasing:"swing",nextMethod:"changeIn",prevEffect:"elastic",
prevSpeed:300,prevEasing:"swing",prevMethod:"changeOut",helpers:{overlay:{speedIn:0,speedOut:300,opacity:0.8,css:{cursor:"pointer"},closeClick:!0},title:{type:"float"}}},group:{},opts:{},coming:null,current:null,isOpen:!1,isOpened:!1,player:{timer:null,isActive:!1},ajaxLoad:null,imgPreload:null,transitions:{},helpers:{},open:function(b,c){a.close(!0);b&&!d.isArray(b)&&(b=b instanceof d?d(b).get():[b]);a.isActive=!0;a.opts=d.extend(!0,{},a.defaults,c);d.isPlainObject(c)&&c.keys!==t&&(a.opts.keys=c.keys?
d.extend({},a.defaults.keys,c.keys):!1);a.group=b;a._start(a.opts.index||0)},cancel:function(){a.coming&&!1===a.trigger("onCancel")||(a.coming=null,a.hideLoading(),a.ajaxLoad&&a.ajaxLoad.abort(),a.ajaxLoad=null,a.imgPreload&&(a.imgPreload.onload=a.imgPreload.onabort=a.imgPreload.onerror=null))},close:function(b){a.cancel();a.current&&!1!==a.trigger("beforeClose")&&(a.unbindEvents(),!a.isOpen||b&&!0===b[0]?(d(".fancybox-wrap").stop().trigger("onReset").remove(),a._afterZoomOut()):(a.isOpen=a.isOpened=
!1,d(".fancybox-item, .fancybox-nav").remove(),a.wrap.stop(!0).removeClass("fancybox-opened"),a.inner.css("overflow","hidden"),a.transitions[a.current.closeMethod]()))},play:function(b){var c=function(){clearTimeout(a.player.timer)},e=function(){c();a.current&&a.player.isActive&&(a.player.timer=setTimeout(a.next,a.current.playSpeed))},f=function(){c();d("body").unbind(".player");a.player.isActive=!1;a.trigger("onPlayEnd")};if(a.player.isActive||b&&!1===b[0])f();else if(a.current&&(a.current.loop||
a.current.index<a.group.length-1))a.player.isActive=!0,d("body").bind({"afterShow.player onUpdate.player":e,"onCancel.player beforeClose.player":f,"beforeLoad.player":c}),e(),a.trigger("onPlayStart")},next:function(){a.current&&a.jumpto(a.current.index+1)},prev:function(){a.current&&a.jumpto(a.current.index-1)},jumpto:function(b){a.current&&(b=parseInt(b,10),1<a.group.length&&a.current.loop&&(b>=a.group.length?b=0:0>b&&(b=a.group.length-1)),a.group[b]!==t&&(a.cancel(),a._start(b)))},reposition:function(b,
c){var e;a.isOpen&&(e=a._getPosition(c),b&&"scroll"===b.type?(delete e.position,a.wrap.stop(!0,!0).animate(e,200)):a.wrap.css(e))},update:function(b){a.isOpen&&(u||setTimeout(function(){var c=a.current,e=!b||b&&"orientationchange"===b.type;if(u&&(u=!1,c)){if(!b||"scroll"!==b.type||e)c.autoSize&&"iframe"!==c.type&&(a.inner.height("auto"),c.height=a.inner.height()),(c.autoResize||e)&&a._setDimension(),c.canGrow&&"iframe"!==c.type&&a.inner.height("auto");(c.autoCenter||e)&&a.reposition(b);a.trigger("onUpdate")}},
200),u=!0)},toggle:function(){a.isOpen&&(a.current.fitToView=!a.current.fitToView,a.update())},hideLoading:function(){q.unbind("keypress.fb");d("#fancybox-loading").remove()},showLoading:function(){a.hideLoading();q.bind("keypress.fb",function(b){27===b.keyCode&&(b.preventDefault(),a.cancel())});d('<div id="fancybox-loading"><div></div></div>').click(a.cancel).appendTo("body")},getViewport:function(){return{x:m.scrollLeft(),y:m.scrollTop(),w:k&&s.innerWidth?s.innerWidth:m.width(),h:k&&s.innerHeight?
s.innerHeight:m.height()}},unbindEvents:function(){a.wrap&&a.wrap.unbind(".fb");q.unbind(".fb");m.unbind(".fb")},bindEvents:function(){var b=a.current,c=b.keys;b&&(m.bind("resize.fb orientationchange.fb"+(b.autoCenter&&!b.fixed?" scroll.fb":""),a.update),c&&q.bind("keydown.fb",function(b){var f;f=b.target||b.srcElement;if(!b.ctrlKey&&!b.altKey&&!b.shiftKey&&!b.metaKey&&(!f||!f.type&&!d(f).is("[contenteditable]")))f=b.keyCode,-1<d.inArray(f,c.close)?(a.close(),b.preventDefault()):-1<d.inArray(f,c.next)?
(a.next(),b.preventDefault()):-1<d.inArray(f,c.prev)&&(a.prev(),b.preventDefault())}),d.fn.mousewheel&&b.mouseWheel&&1<a.group.length&&a.wrap.bind("mousewheel.fb",function(b,c){var d=b.target||null;if(0!==c&&(!d||0===d.clientHeight||d.scrollHeight===d.clientHeight&&d.scrollWidth===d.clientWidth))b.preventDefault(),a[0<c?"prev":"next"]()}))},trigger:function(b,c){var e,f=c||a[-1<d.inArray(b,["onCancel","beforeLoad","afterLoad"])?"coming":"current"];if(f){d.isFunction(f[b])&&(e=f[b].apply(f,Array.prototype.slice.call(arguments,
1)));if(!1===e)return!1;f.helpers&&d.each(f.helpers,function(c,e){if(e&&d.isPlainObject(a.helpers[c])&&d.isFunction(a.helpers[c][b]))a.helpers[c][b](e,f)});d.event.trigger(b+".fb")}},isImage:function(a){return o(a)&&a.match(/\.(jpe?g|gif|png|bmp)((\?|#).*)?$/i)},isSWF:function(a){return o(a)&&a.match(/\.(swf)((\?|#).*)?$/i)},_start:function(b){var c={},e=a.group[b]||null,f,g,i;if(e&&(e.nodeType||e instanceof d))f=!0,d.metadata&&(c=d(e).metadata());c=d.extend(!0,{},a.opts,{index:b,element:e},d.isPlainObject(e)?
e:c);d.each(["href","title","content","type"],function(b,g){c[g]=a.opts[g]||f&&d(e).attr(g)||c[g]||null});"number"===typeof c.margin&&(c.margin=[c.margin,c.margin,c.margin,c.margin]);c.modal&&d.extend(!0,c,{closeBtn:!1,closeClick:!1,nextClick:!1,arrows:!1,mouseWheel:!1,keys:null,helpers:{overlay:{css:{cursor:"auto"},closeClick:!1}}});a.coming=c;if(!1===a.trigger("beforeLoad"))a.coming=null;else{g=c.type;b=c.href||e;g||(f&&(g=d(e).data("fancybox-type"),g||(g=(g=e.className.match(/fancybox\.(\w+)/))?
g[1]:null)),!g&&o(b)&&(a.isImage(b)?g="image":a.isSWF(b)?g="swf":b.match(/^#/)&&(g="inline")),g||(g=f?"inline":"html"),c.type=g);if("inline"===g||"html"===g){if(c.content||(c.content="inline"===g?d(o(b)?b.replace(/.*(?=#[^\s]+$)/,""):b):e),!c.content||!c.content.length)g=null}else b||(g=null);"ajax"===g&&o(b)&&(i=b.split(/\s+/,2),b=i.shift(),c.selector=i.shift());c.href=b;c.group=a.group;c.isDom=f;switch(g){case "image":a._loadImage();break;case "ajax":a._loadAjax();break;case "inline":case "iframe":case "swf":case "html":a._afterLoad();
break;default:a._error("type")}}},_error:function(b){a.hideLoading();d.extend(a.coming,{type:"html",autoSize:!0,minWidth:0,minHeight:0,padding:15,hasError:b,content:a.coming.tpl.error});a._afterLoad()},_loadImage:function(){var b=a.imgPreload=new Image;b.onload=function(){this.onload=this.onerror=null;a.coming.width=this.width;a.coming.height=this.height;a._afterLoad()};b.onerror=function(){this.onload=this.onerror=null;a._error("image")};b.src=a.coming.href;(b.complete===t||!b.complete)&&a.showLoading()},
_loadAjax:function(){a.showLoading();a.ajaxLoad=d.ajax(d.extend({},a.coming.ajax,{url:a.coming.href,error:function(b,c){a.coming&&"abort"!==c?a._error("ajax",b):a.hideLoading()},success:function(b,c){"success"===c&&(a.coming.content=b,a._afterLoad())}}))},_preloadImages:function(){var b=a.group,c=a.current,e=b.length,f,g,i,h=Math.min(c.preload,e-1);if(c.preload&&!(2>b.length))for(i=1;i<=h;i+=1)if(f=b[(c.index+i)%e],g=f.href||d(f).attr("href")||f,"image"===f.type||a.isImage(g))(new Image).src=g},_afterLoad:function(){a.hideLoading();
!a.coming||!1===a.trigger("afterLoad",a.current)?a.coming=!1:(a.isOpened?(d(".fancybox-item, .fancybox-nav").remove(),a.wrap.stop(!0).removeClass("fancybox-opened"),a.inner.css("overflow","hidden"),a.transitions[a.current.prevMethod]()):(d(".fancybox-wrap").stop().trigger("onReset").remove(),a.trigger("afterClose")),a.unbindEvents(),a.isOpen=!1,a.current=a.coming,a.wrap=d(a.current.tpl.wrap).addClass("fancybox-"+(k?"mobile":"desktop")+" fancybox-type-"+a.current.type+" fancybox-tmp "+a.current.wrapCSS).appendTo("body"),
a.skin=d(".fancybox-skin",a.wrap).css("padding",n(a.current.padding)),a.outer=d(".fancybox-outer",a.wrap),a.inner=d(".fancybox-inner",a.wrap),a._setContent())},_setContent:function(){var b=a.current,c=b.content,e=b.type,f=b.minWidth,g=b.minHeight,i=b.maxWidth,h=b.maxHeight;switch(e){case "inline":case "ajax":case "html":b.selector?c=d("<div>").html(c).find(b.selector):c instanceof d&&(c.parent().hasClass("fancybox-inner")&&c.parents(".fancybox-wrap").unbind("onReset"),c=c.show().detach(),d(a.wrap).bind("onReset",
function(){c.appendTo("body").hide()}));b.autoSize&&(f=d('<div class="fancybox-wrap '+a.current.wrapCSS+' fancybox-tmp"></div>').appendTo("body").css({minWidth:n(f,"w"),minHeight:n(g,"h"),maxWidth:n(i,"w"),maxHeight:n(h,"h")}).append(c),b.width=f.width(),b.height=f.height(),f.width(a.current.width),f.height()>b.height&&(f.width(b.width+1),b.width=f.width(),b.height=f.height()),c=f.contents().detach(),f.remove());break;case "image":c=b.tpl.image.replace("{href}",b.href);b.aspectRatio=!0;break;case "swf":c=
b.tpl.swf.replace(/\{width\}/g,b.width).replace(/\{height\}/g,b.height).replace(/\{href\}/g,b.href);break;case "iframe":c=d(b.tpl.iframe.replace("{rnd}",(new Date).getTime())).attr("scrolling",b.scrolling).attr("src",b.href),b.scrolling=k?"scroll":"auto"}if("image"===e||"swf"===e)b.autoSize=!1,b.scrolling="visible";"iframe"===e&&b.autoSize?(a.showLoading(),a._setDimension(),a.inner.css("overflow",b.scrolling),c.bind({onCancel:function(){d(this).unbind();a._afterZoomOut()},load:function(){a.hideLoading();
try{this.contentWindow.document.location&&(a.current.height=d(this).contents().find("body").height())}catch(b){a.current.autoSize=!1}a[a.isOpen?"_afterZoomIn":"_beforeShow"]()}}).appendTo(a.inner)):(a.inner.append(c),a._beforeShow())},_beforeShow:function(){a.coming=null;a.trigger("beforeShow");a._setDimension();a.wrap.hide().removeClass("fancybox-tmp");a.bindEvents();a._preloadImages();a.transitions[a.isOpened?a.current.nextMethod:a.current.openMethod]()},_setDimension:function(){var b=a.wrap,c=
a.inner,e=a.current,f=a.getViewport(),g=e.margin,i=2*e.padding,h=e.width,j=e.height,r=e.maxWidth+i,k=e.maxHeight+i,l=e.minWidth+i,m=e.minHeight+i,p;f.w-=g[1]+g[3];f.h-=g[0]+g[2];o(h)&&0<h.indexOf("%")&&(h=(f.w-i)*parseFloat(h)/100);o(j)&&0<j.indexOf("%")&&(j=(f.h-i)*parseFloat(j)/100);g=h/j;h+=i;j+=i;e.fitToView&&(r=Math.min(f.w,r),k=Math.min(f.h,k));if(e.aspectRatio){if(h>r&&(h=r,j=(h-i)/g+i),j>k&&(j=k,h=(j-i)*g+i),h<l&&(h=l,j=(h-i)/g+i),j<m)j=m,h=(j-i)*g+i}else h=Math.max(l,Math.min(h,r)),j=Math.max(m,
Math.min(j,k));h=Math.round(h);j=Math.round(j);d(b.add(c)).width("auto").height("auto");c.width(h-i).height(j-i);b.width(h);p=b.height();if(h>r||p>k)for(;(h>r||p>k)&&h>l&&p>m;)j-=10,e.aspectRatio?(h=Math.round((j-i)*g+i),h<l&&(h=l,j=(h-i)/g+i)):h-=10,c.width(h-i).height(j-i),b.width(h),p=b.height();e.dim={width:n(h),height:n(p)};e.canGrow=e.autoSize&&j>m&&j<k;e.canShrink=!1;e.canExpand=!1;if(h-i<e.width||j-i<e.height)e.canExpand=!0;else if((h>f.w||p>f.h)&&h>l&&j>m)e.canShrink=!0;a.innerSpace=p-i-
c.height()},_getPosition:function(b){var c=a.current,e=a.getViewport(),f=c.margin,d=a.wrap.width()+f[1]+f[3],i=a.wrap.height()+f[0]+f[2],h={position:"absolute",top:f[0]+e.y,left:f[3]+e.x};c.autoCenter&&c.fixed&&!b&&i<=e.h&&d<=e.w&&(h={position:"fixed",top:f[0],left:f[3]});h.top=n(Math.max(h.top,h.top+(e.h-i)*c.topRatio));h.left=n(Math.max(h.left,h.left+0.5*(e.w-d)));return h},_afterZoomIn:function(){var b=a.current,c=b?b.scrolling:"no";if(b&&(a.isOpen=a.isOpened=!0,a.wrap.addClass("fancybox-opened"),
a.inner.css("overflow","yes"===c?"scroll":"no"===c?"hidden":c),a.trigger("afterShow"),a.update(),(b.closeClick||b.nextClick)&&a.inner.css("cursor","pointer").bind("click.fb",function(c){if(!d(c.target).is("a")&&!d(c.target).parent().is("a"))a[b.closeClick?"close":"next"]()}),b.closeBtn&&d(b.tpl.closeBtn).appendTo(a.skin).bind("click.fb",a.close),b.arrows&&1<a.group.length&&((b.loop||0<b.index)&&d(b.tpl.prev).appendTo(a.outer).bind("click.fb",a.prev),(b.loop||b.index<a.group.length-1)&&d(b.tpl.next).appendTo(a.outer).bind("click.fb",
a.next)),a.opts.autoPlay&&!a.player.isActive))a.opts.autoPlay=!1,a.play()},_afterZoomOut:function(){var b=a.current;a.wrap.trigger("onReset").remove();d.extend(a,{group:{},opts:{},current:null,isActive:!1,isOpened:!1,isOpen:!1,wrap:null,skin:null,outer:null,inner:null});a.trigger("afterClose",b)}});a.transitions={getOrigPosition:function(){var b=a.current,c=b.element,e=b.padding,f=d(b.orig),g={},i=50,h=50;!f.length&&b.isDom&&d(c).is(":visible")&&(f=d(c).find("img:first"),f.length||(f=d(c)));f.length?
(g=f.offset(),f.is("img")&&(i=f.outerWidth(),h=f.outerHeight())):(b=a.getViewport(),g.top=b.y+0.5*(b.h-h),g.left=b.x+0.5*(b.w-i));return g={top:n(g.top-e),left:n(g.left-e),width:n(i+2*e),height:n(h+2*e)}},step:function(b,c){var e=c.prop,d,g;if("width"===e||"height"===e)d=Math.ceil(b-2*a.current.padding),"height"===e&&(g=(b-c.start)/(c.end-c.start),c.start>c.end&&(g=1-g),d-=a.innerSpace*g),a.inner[e](d)},zoomIn:function(){var b=a.wrap,c=a.current,e=c.openEffect,f="elastic"===e,g=d.extend({},c.dim,
a._getPosition(f)),i=d.extend({opacity:1},g);delete i.position;f?(g=this.getOrigPosition(),c.openOpacity&&(g.opacity=0),a.outer.add(a.inner).width("auto").height("auto")):"fade"===e&&(g.opacity=0);b.css(g).show().animate(i,{duration:"none"===e?0:c.openSpeed,easing:c.openEasing,step:f?this.step:null,complete:a._afterZoomIn})},zoomOut:function(){var b=a.wrap,c=a.current,d=c.openEffect,f="elastic"===d,g={opacity:0};f&&("fixed"===b.css("position")&&b.css(a._getPosition(!0)),g=this.getOrigPosition(),c.closeOpacity&&
(g.opacity=0));b.animate(g,{duration:"none"===d?0:c.closeSpeed,easing:c.closeEasing,step:f?this.step:null,complete:a._afterZoomOut})},changeIn:function(){var b=a.wrap,c=a.current,d=c.nextEffect,f="elastic"===d,g=a._getPosition(f),i={opacity:1};g.opacity=0;f&&(g.top=n(parseInt(g.top,10)-200),i.top="+=200px");b.css(g).show().animate(i,{duration:"none"===d?0:c.nextSpeed,easing:c.nextEasing,complete:a._afterZoomIn})},changeOut:function(){var b=a.wrap,c=a.current,e=c.prevEffect,f={opacity:0};b.removeClass("fancybox-opened");
"elastic"===e&&(f.top="+=200px");b.animate(f,{duration:"none"===e?0:c.prevSpeed,easing:c.prevEasing,complete:function(){d(this).trigger("onReset").remove()}})}};a.helpers.overlay={overlay:null,update:function(){var a,c;this.overlay.width("100%").height("100%");d.browser.msie||k?(a=Math.max(l.documentElement.scrollWidth,l.body.scrollWidth),c=Math.max(l.documentElement.offsetWidth,l.body.offsetWidth),a=a<c?m.width():a):a=q.width();this.overlay.width(a).height(q.height())},beforeShow:function(b){this.overlay||
(b=d.extend(!0,{},a.defaults.helpers.overlay,b),this.overlay=d('<div id="fancybox-overlay"></div>').css(b.css).appendTo("body"),b.closeClick&&this.overlay.bind("click.fb",a.close),a.current.fixed&&!k?this.overlay.addClass("overlay-fixed"):(this.update(),this.onUpdate=function(){this.update()}),this.overlay.fadeTo(b.speedIn,b.opacity))},afterClose:function(a){this.overlay&&this.overlay.fadeOut(a.speedOut||0,function(){d(this).remove()});this.overlay=null}};a.helpers.title={beforeShow:function(b){var c;
if(c=a.current.title)c=d('<div class="fancybox-title fancybox-title-'+b.type+'-wrap">'+c+"</div>").appendTo("body"),"float"===b.type&&(c.width(c.width()),c.wrapInner('<span class="child"></span>'),a.current.margin[2]+=Math.abs(parseInt(c.css("margin-bottom"),10))),c.appendTo("over"===b.type?a.inner:"outside"===b.type?a.wrap:a.skin)}};d.fn.fancybox=function(b){var c=d(this),e=this.selector||"",f,g=function(g){var h=this,j=f,k;!g.ctrlKey&&!g.altKey&&!g.shiftKey&&!g.metaKey&&!d(h).is(".fancybox-wrap")&&
(g.preventDefault(),g=b.groupAttr||"data-fancybox-group",k=d(h).attr(g),k||(g="rel",k=h[g]),k&&""!==k&&"nofollow"!==k&&(h=e.length?d(e):c,h=h.filter("["+g+'="'+k+'"]'),j=h.index(this)),b.index=j,a.open(h,b))},b=b||{};f=b.index||0;e?q.undelegate(e,"click.fb-start").delegate(e,"click.fb-start",g):c.unbind("click.fb-start").bind("click.fb-start",g);return this};d(l).ready(function(){a.defaults.fixed=d.support.fixedPosition||!(d.browser.msie&&6>=d.browser.version)&&!k})})(window,document,jQuery);
Αφού το κάνετε αυτό αποθηκεύστε την δουλειά σας πατώντας


Μορφοποίηση CSS

Πάμε: Πίνακας Διαχείρισης ► Εμφάνιση ► Εικόνες και χρώματα ► Χρώματα ► CSS Stylesheet και κάνουμε αντιγραφή/επικόλληση τον παρακάτω κώδικα:

Κώδικας:
a.fa_fancybox img{cursor:pointer;cursor:-webkit-zoom-in;cursor:-moz-zoom-in}
.fancybox-tmp iframe,.fancybox-tmp object{vertical-align:top;padding:0;margin:0}
.fancybox-wrap{position:absolute;top:0;left:0;z-index:999999!important}
.fancybox-skin{position:relative;padding:0;margin:0;background:#f9f9f9;color:#444;text-shadow:none;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px}
.fancybox-opened{z-index:930}
.fancybox-opened .fancybox-skin{-webkit-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);-moz-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5)}
.fancybox-outer,.fancybox-inner{padding:0;margin:0;position:relative;outline:none}
.fancybox-inner{overflow:hidden}
.fancybox-type-iframe .fancybox-inner{-webkit-overflow-scrolling:touch}
.fancybox-error{color:#444;font:14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;margin:0;padding:10px}
.fancybox-image,.fancybox-iframe{display:block;width:100%;height:100%;border:0;padding:0;margin:0;vertical-align:top}
.fancybox-image{max-width:100%;max-height:100%}
#fancybox-loading,.fancybox-close,.fancybox-prev span,.fancybox-next span{background-image:url('http://i45.servimg.com/u/f45/17/45/19/77/fancyb10.png')}
#fancybox-loading{position:fixed;top:50%;left:50%;margin-top:-22px;margin-left:-22px;background-position:0 -108px;opacity:0.8;cursor:pointer;z-index:920}
#fancybox-loading div{width:44px;height:44px;background:url('http://i45.servimg.com/u/f45/17/45/19/77/fancyb10.gif') center center no-repeat}
.fancybox-close{position:absolute;top:-18px;right:-18px;width:36px;height:36px;cursor:pointer;z-index:940}
.fancybox-nav{position:absolute;top:0;width:40%;height:100%;cursor:pointer;background:transparent url('http://i45.servimg.com/u/f45/17/45/19/77/blank10.gif'); -webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);z-index:940}
.fancybox-prev{left:0}
.fancybox-next{right:0}
.fancybox-nav span{position:absolute;top:50%;width:36px;height:34px;margin-top:-18px;cursor:pointer;z-index:940;visibility:hidden}
.fancybox-prev span{left:20px;background-position:0 -36px}
.fancybox-next span{right:20px;background-position:0 -72px}
.fancybox-nav:hover span{visibility:visible}
.fancybox-tmp{position:absolute;top:-9999px;left:-9999px;padding:0;overflow:visible;visibility:hidden}
#fancybox-overlay{position:absolute;top:0;left:0;overflow:hidden;display:none;z-index:910;background:#000}
#fancybox-overlay.overlay-fixed{position:fixed;bottom:0;right:0}
.fancybox-title{visibility:hidden;font:normal 13px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;position:relative;text-shadow:none;z-index:950}
.fancybox-opened .fancybox-title{visibility:visible}
.fancybox-title-float-wrap{position:absolute;bottom:0;right:50%;margin-bottom:-35px;z-index:930;text-align:center}
.fancybox-title-float-wrap .child{display:inline-block;margin-right:-100%;padding:2px 20px;background:transparent; background:rgba(0,0,0,0.8);-webkit-border-radius:15px;-moz-border-radius:15px;border-radius:15px;text-shadow:0 1px 2px #222;color:#FFF;font-weight:bold;line-height:24px;white-space:nowrap}
.fancybox-title-outside-wrap{position:relative;margin-top:10px;color:#fff}
.fancybox-title-inside-wrap{margin-top:10px}
.fancybox-title-over-wrap{position:absolute;bottom:0;left:0;color:#fff;padding:10px;background:#000;background:rgba(0,0,0,.8)}

Αποθηκεύετε τις αλλαγές πατώντας και είστε έτοιμοι! cheers

Ο οδηγός γράφτηκε από Turbodeif του Ισπανικού Φόρουμ Υποστήριξης, μεταφράστηκε στα Αγγλικά από τα μέλη της Ομάδας του Αγγλικού Φόρουμ Υποστήριξης και ακολούθως μεταφράστηκε στα Ελληνικά από Luffy.avatar

Luffy
Διαχειριστής
Διαχειριστής

Άντρας
Τόπος : Ελλάδα
Δημοσιεύσεις : 2135

Luffy ο/η συγγραφέας σας ευχαριστήσε για την απάντησή σας.

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας Επιστροφή στην κορυφή


Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης